Düşük gelirliler nasıl konut kredisi kullanabilir?

Düşük gelirliler nasıl konut kredisi kullanabilir?

Kredi taksitleri yüksek olduğu için kredi kullanamayanlar, aylık taksitlerim düşük olsun diyenler, bankaların uzun yıla varan vadelerle sunduğu imkanlardan yararlanarak kira öder gibi ev sahibi olabiliyor.Kredi taksitleri yüksek olduğu için kredi kullanamayanlar, aylık taksitlerim düşük olsun diyenler, bankaların uzun yıla varan vadelerle sunduğu imkanlardan yararlanarak kira öder gibi ev sahibi olabiliyor.


Konut kredisi kullandırım aşamasında belgelendirilebilen gelire bakarak krediye onay verilip verilmeyeceğine karar veren banka, aylık kredi taksitlerinin aylık gelirin %50'sini aşmamasını ön koşul olarak sunuyor. Bu durumda, 2.000 TL altındaki gelire sahip olanlar yüksek tutarlı kredi kullanamıyor.


Düşük gelire sahip tüketicilerin ev sahibi olabilmesi için bankalar, ekstra bir gayrimenkul ipoteği ya da kefil talep ediyor. Bazen bu koşullar sağlansa da banka, aylık gelirin düşük olması nedeniyle kredi taksitlerinin geri ödenememesi riskini değerlendirerek bu gruptaki tüketicilerin kredi taleplerine olumlu yanıt veremeyebiliyor. Bu durumda tek çözüm, kredi vadesinin arttırılarak aylık kredi taksitlerinin düşürülmesi olarak görülüyor.


Bir örnekle açıklamak gerekirse, aylık 2.000 TL gelire sahip bir tüketici 10 yıl vadeyle 80.000 TL tutarında kredi kullanmak istediğinde aylık taksiti (%1.15 faiz oranıyla) 1.233 TL'ye karşılık geliyor. Bu rakam, aylık gelirin yarısını yani 1.000 TL'yi aştığı için bankanın kredi kullandırım koşullarına uymuyor. Vade 25 yıla uzatıldığında aylık taksit 951 TL'ye düşüyor ve bu durum banka koşullarına uyuyor. Ancak 25 yıl vadeyle ayda 951 TL ödeyerek ev sahibi olacak kişiyi yüklü bir geri ödeme bekliyor. Vadenin uzaması toplamda ödenecek faizi ciddi miktarda arttırıyor. Vadenin 10 yıldan 25 yıla uzaması ödenecek faizi de 137.300 TL yükseltiyor. 10 yıl vade için ödenecek faiz 67.904 TL iken, 25 yılda ödenecek faiz 205.235 TL'ye olarak hesaplanıyor. Vadenin 15 yıl daha uzaması faizi 2.5 kat daha arttırmış oluyor.KrediPazarı