Easta Yapı Dekorasyon Limited Şirketi kuruldu!


Easta Yapı Dekorasyon Limited Şirketi Ataşehir'de Süleyman Çakır tarafından kuruldu.Easta Yapı Dekorasyon Limited Şirketi Ataşehir'de Süleyman Çakır tarafından kuruldu.

Easta Yapı Dekorasyon Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat, bina ve diğer yapılarda alçı, alçıpan, kartonpiyer, asma tavan, sac profil, demir, ağır çelik, sıva ve her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje uygulamalarını yapmak. 7. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 1.Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mal ve malzemenin, her türlü promosyon ürününün, makine ve teçhizatın imalatını, alım-satımını, ithalat ve ihracatını yapar. 2.Şirket konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat ve her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir, nakliyat işlerini yapabilir her çeşit gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir. 3.Konusu ile ilgili mamul ve ham maddelerin alım satımı, nakli ve muhafazası için depo, özel antrepo, mağaza ve dükkan gibi sabit ve seyyar dağıtım teşkilatı kurar, şubeler açar yada mevcut benzer teşekküllerle işbirliği yapar. 4.Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmaların bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessilliğini alır ve bunlara yurt içinde veya dışında bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik verir. 5.Şirket konusu ile ilgili olarak resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunur, bu kuruluşlarla anlaşma yapar, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak eder, taahhüt işleri yapar. 6.Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek üzere, şirketin iştigal konusu ile ilgili bulunan her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret ünvanı, patent, alameti farika, know-how, lisans, ihtira beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet-edevat, yedek parça gibi kıymetleri satın alabilir, inşa edebilir, ithal edebilir, kiraya verebilir, mülkiyetindeki her türlü maddi ve gayri maddi değerleri satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil ettirebilir. Bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişilerin lehine rehin, ipotek, teminat, kefalet, irtifak hakkı ve sair haklar kurabilir, fek edebilir, kaldırabilir, şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek, teminat kefalet, rehin,irtifak, intifa ve bu gibi ayni haklar kabul edebilir, kurabilir, fek edebilir ve kaldırabilir.

Adres: Barbaros Mah. Zafer Sk. No:1b Ataşehir