Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi kuruldu!

Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi kuruldu!

Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi bugün Ataşehir’de 30 bin TL sermaye bedeli ile Öznur Doğan ve Selin Irmak ortaklığında kuruldu.
Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi bugün Ataşehir’de 30 bin TL sermaye bedeli ile Öznur Doğan ve Selin Irmak ortaklığında kuruldu. 


Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi konusu:

1. Şirket ulusal ve uluslararası yönetmelik denetim standart ve mevzuatlarına uygun, aşağıda belirtilen alanlar da denetim yapar, sertifikasyon hizmetleri verir a. Her türlü organik tarım ürünlerinin, doğadan toplama ürünlerin üretim safhalarını, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması  b. Her türlü hayvansal ürünlerin, arıcılık ürünlerinin, su ürünlerinin üretimi,  üretim safhaları, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması  c. Her türlü bitki, tarla bitkileri, süs bitkileri, fide fidan yetiştiriciliği üretim safhalarını, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması  d. Organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri, bitki koruma maddeleri ve ilaç kullanma  tekniklerini e Her türlü tekstil ürünlerinin organik ve inorganik üretim safhalarını, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi,  depolanması, taşınması ve pazarlanması. 2. Şirket ulusal ve uluslararası ticaret için İç Pazar Ürün Sertifikası, İhracat Sertifikası, İthalat Sertifikası, yönetmelik ve denetim standartlarına uygun olarak sertifikasyon hizmetlerini verir. 3.-Şirket Organikten  İnorganiğe kadar her türlü Ticari mal ve emtianın Miktar Tespiti, Kalite Kontrol, Numuneleme, Analiz ve Tüm Laboratuvar Hizmetlerini yapmak ve uluslararası Gözetim faaliyetinde bulunmak.   4. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili olmak üzere a. Her türlü taşıt aracını alabilir, satabilir. kiralayabilir.Her türlü gayrimenkul alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satabilir. b. İlgili tesisleri kiralar veya kurar bu tesisleri işletir veya kiraya verir. c. Gereken malzeme makine ve maddeleri alır satar bunlar için gerekli ihtira  hak ve beratlarını lisans ve imtiyazları telif haklarını know how alameti farika ve ticaret ünvanlarını her nevi sınai mülkiyet haklarını iktisap eder kullanır ve bu haklar ile imtiyazları kiralar kiraya verir devreder satar ipotek alır ve verir. d. Mümessillikler alır ve verir komisyonculuk yapar acentalıklar alır ve satar. e. Şirket amacı ile ilgili hertürlü gayrimenkul alabilir  satabilir. Gayrimenkullerinde inşaat onarım ve tadilat yapar veya yaptırır bunlar üzerinde aynı haklar tesis eder ipotek alır verir ve fek    eder. f Şirket kendi işleri ile ilgili olmak kaydıyla yönetim kurulunun muvafakatı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet ipotek ve diğer aynı haklar verebilir.


Ecogen Denetim Ve Sertifikasyon Limited Şirketi adres: İçerenköy Mah.Küçükbakkalköy Yolu Cad.25/1/4 Ataşehir