Edirne Keşan'da iki SS. Esenkent Yapı Koop. arsası 1.5 milyon TL'ye icradan satılık!

Edirne Keşan'da iki SS. Esenkent Yapı Koop. arsası 1.5 milyon TL'ye icradan satılık! Edirne Keşan'da iki SS. Esenkent Yapı Koop. arsası 1.5 milyon TL'ye icradan satılık!

T.C. Keşan İcra Müdürlüğü, Edirne ili Keşan ilçesi Yayla köyü Bitlikuyu mevkiinde bulunan iki arsayı 1 milyon 583 bin TL'den ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 02 Nisan 2012 Pazartesi günü gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

T.C. KEŞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008-1363 Esas 1-Tapu Kaydı: Edirne ili, Keşan ilçesi, Yayla köyü, Bitlikuyu Yolu mevkii, 293 ada l parsel sayılı 17.225,30 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı. Hali Hazır Durumu: Taşınmaz üzerinde S.S. Esenkent Konut Yapı Koop. adı ile, 13 adet 120 m2 temel alanlı, ikiz blok halinde (26 adet dubleks daire su basman perdesi, dolgu blokaj ve grobeton hariç betonarme temel inşaatları bulunmaktadır. Halen taşınmaz üzerindeki inşaatlarda çalışma olmayıp durmuş haldedir. İmar Durumu: Onaylı imar planlarında A-2 kat h: 6.50 m. Ayrık nizam, taks%15, kaks %30, alanlı inşaat izni verilmektedir. Muhammen Bedeli: 1.033.O00,OOTL Satış Saati: 11.00 - 11.10 Arası 2 - Tapu Kaydı: Edirne ili, Keşan ilçesi, Yayla Köyü, Bitlikuyu Yolu mevkii, 294 ada 1 parsel sayılı 8.073,84 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı. Hali Hazır Durumu: Taşınmaz üzerinde S.S. Esenkent Konut Yapı Koop.adı ile, 16 adet 120 m2 alanlı, ikiz blok halinde (32 adet dubleks daire) 1 adet 68 m2 alanlı tek blok (1 adet dubleks daire)nin betonarme temel inşaatları bulunmaktadır. Toplam 14 adet ikiz blok ve 1 adet tekli blokta (29 adet dubleks daire) su basman perdesi, dolgu, blokaj ve grobeton hariç, betonarme temel inşaatları yapılmış halde, 1 adet ikiz blok (2 adet dubleks daire) temel inşaatları yapılmış halde, 1 adet ikiz blok (2 adet dubleks daire) temel üstü inşaatları perde dolgu blokaj grobeton) yapılmış halde bulunmaktadır. Halen taşınmaz üzerindeki inşaatlarda çalışma olmayıp durmuş haldedir. İmar Durumu: Onaylı imar planlarında A-2 kat h:6.50 m. Ayrık nizam, taks %15, kaks %30, alanlı inşaat izni verilmektedir. Muhammen Bedeli: 550.000.00 TL Satış Saati: 11.20 - 11.30 Arası Satış Şartları: 1-Satış 02.04.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Keşan Vergi Dairesi Giriş Kapısı Önü; (Keşan Hükümet Konağı Arkası) Keşan/EDİRNE adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %60'mı ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 12.04.2012 günü Keşan Vergi Dairesi Giriş Kapısı Önü; (Keşan Hükümet Konağı Arkası) Keşan/EDİRNE adresinde yu¬karıda belirtilen saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacaklıların alacağım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş¬tırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin pa¬ra veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.13.02.2012 (lİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 11289)   İlan için tıklayın!