30 / 06 / 2022

Edirne'de 176 proje hayata geçirilecek!

Edirne'de 176 proje hayata geçirilecek!

TRAGEP çerçevesinde bölgede 556 adet projenin uygulanacağının altını çizen Prof. Dr. Eroğlu "Trakya Bölgesini baraj ve göletlerle donatarak sulanabilecek bütün münbit arazilere su götüreceğiz" dedi
TRAGEP çerçevesinde bölgede 556 adet projenin uygulanacağının altını çizen Prof. Dr. 

Eroğlu "Trakya Bölgesini baraj ve göletlerle donatarak sulanabilecek bütün münbit arazilere su götüreceğiz. 2013-2017 yılları arasında 2 milyon 44 bin dekar zirai alanı sulamaya açarak bu bölgede sulanan alan miktarını 4 katına çıkaracağız. Böylece toplam sulanan alan 2 milyon 784 bin dekara yükselecek ve bölgede yılda 557 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak" diye konuştu. 

Bölgedeki bütün yerleşim yerlerinin içmesuyu ihtiyacını menba kalitesinde karşıladıklarını da belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu. ayrıca bölgede toplam 208 adet dere ıslah tesisinin inşa edileceğini ve 94 bin 660 dekar zirai arazi ile 150 yerleşim yerinin taşkınlardan korunacağını söyledi. 


EDİRNE'YE 176 PROJE 

TRAGEP'in iller bazında değerlendirmesini de yapan Prof. Dr. Veysel Eroğlu bu kapsamda Edirne'de 176 projenin uygulanacağını vurgulayarak "Bu projelerin 4 adeti baraj, 58 adeti gölet ve sulama, 25 adeti sulama tesisi, 6 adeti içmesuyu temin tesisi. 2 adeti ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi. 81 adeti ise dere ıslah tesisinden oluşuyor" dedi. Edirne'de ki 4 baraj arasında yer alan Hamzadere Barajı'nın hizmete alındığını belirten Prof. Dr. 

Eroğlu. Çakmak Barajı'nın inşaatı hızla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, (TRAGEP) gelinen son nokbayı değerlendirdi. Prof. 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin Trakya'da yer alan kısmını kapsayan Trakya Gelişim Projesi'nde Dr. Veysel Eroğlu, bölgenin kalkınmasında anahbar olacak projeyle 10 milyar liralık yabınm yapılacağını söyledi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu. Edirne'de Trakya Bölgesi sektör temsilcileri ile bir araya gelerek TRAGEP kapsamında yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. TRAGEP'in sulamadan ağaçlandırmaya, dere ıslahından taşkın erken uyarı sistemine, içmesuyu temininden atıksu arıtmaya, katı atık bertaraf tesislerinden erozyon kontrolüne kadar pek çok alanda yürütülen dev bir bölgesel kalkınma projesi ve dünyaya örnek bir proje olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu. proje kapsamında Trakya'ya 2017 yılına kadar 10 milyar liralık yatırım yapılmasının planlandığını belirtti. 


DSİ TARAFINDAN KIRKLARELI'DE 89 ADET PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK 


TRAGEP kapsamında yer alan Kırklareli'deki yatırımlara da değinen Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Kırklareli'ne hükümetimiz tarafından son 12 yılda 4.5 milyar TL yatırım yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli'de 89 adet proje hayata geçirilecek. Bu projeler ise I adet baraj. 21 adet gölet ve sulama, 4 adet sulama tesisi. 1 adet içmesuyu temin tesisi, 4 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 58 adet dere ıslah tesisinden oluşuyor. 

 

TEKİRDAĞ'DA 112 BİN DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILACAK 

Tekirdağ'da 112 bin dekar araziyi sulamaya açacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu "Bu tesislerin bazılarını tamamladık bazılarının inşaatı devam ediyor, bazıları ise planlama ve proje aşamasında bulunuyor. Bunların hepsini 2017 yılına kadar hizmete alacağız. 

Diğer yandan inşaatı devam eden Naipköy Barajı ile Tekirdağ şehir merkezine yılda c milyon m3 içmesuyu sağlayacağız. Saray ve civar beldelerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için ise Ayvacık Gölcti inşa ediliyor. 


Ülke genelinde 2003 yılında başlatılan sulama hamlesinin TRAGEP projesi ile bölgede hız kazandığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2003-2017 arasında Edirne'de toplam sulanan zirai alanın I milyon 535 bin dekara ulaşacağını vurguladı. Edirne'de 14 adet sulama tesisinin tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu "4 adet sulama tesisi inşaat 7 adet sulama tesisi ise proje safhasında yer alıyor. Diğer yandan Edirne'de 58 gölet ve sulamasını bitireceğiz. Bunlardan 21 'ini tamamladık. 11 adetinin inşaatı devam ediyor. I5'i proje safhasında. 

I l'i ise planlama safhasında yer alıyor" diye konuştu. 


EDİRNE'NİN İÇMESUYU PROBLEMİ KÖKÜNDEN ÇÖZÜLDÜ

 Yaptıkları çalışma ile Edirne'nin içmesuyu problemini kökünden çözdüklerini söyleyen Prof. Dr. Eroğlu şöyle devam etti: ÇALIŞMALAR HİZLANDİ DSİ Genel Müdürlüğümün Tekirdağ'da çalışmalarını hızlandırdığını ve 120 projeyi yürüttüğünü vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, bu projelerin 5 adetinin baraj, 37 adetinin gölet ve sulama. 2 "Tamamladığımız 4 adet içmesuyu tesisi ile Edirne şehir merkezi ve 3 beldeye yılda 6.46 milyon m3 içmesuyu sağladık. İnşaatı devam eden 2 tesis ile Edirne şehir merkezine yılda 20.5 milyon m3 içmesuyu daha sağlanacak. Ayrıca Edirne'de 81 adet dere ıslah tesisi ile 55 yerleşim yeri taşkınlardan koruyacağız. Bunlardan 33 adeti tamamlandı. 48 adeti ise devam etmektedir. " Edirne'de son 12 yılda 311 bin 950 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını da belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu. toplam 15.5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti. 

TRAGEP kapsamında 2003-2017 yılları arasında Kırklareli'nde 261 bin dekar araziyi sulamaya açacaklarının altını çizen Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu "Başlattığımız bu sulama hamlesiyle Kırklareli'de sulanmayan zirai alan bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. 

Lüleburgaz'ın içmesuyu sıkıntısını da çözeceklerini belirten Prof. Dr. Eroğlu "Projelen hazırlanan Ahmctbey Göleti'nin 2015 yılında inşaatına başlanacak ve Lüleburgaz'a yılda 10 milyon m3 içmesuyu sağlanacak Diğer yandan Kırklareli'nde 58 adet dere ıslah tesisi ile 47 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacağız. Bunlardan 23 adeti tamamlandı, 35 adeti ise devam ediyor" diye konuştu. Afyon Odak