25 / 05 / 2022

Efor Doğa Mimarlık Mühendislik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Efor Doğa Mimarlık Mühendislik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Caner İşlemecioğlu tarafından kuruldu.Efor Doğa Mimarlık Mühendislik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Caner İşlemecioğlu tarafından kuruldu.

Efor Doğa Mimarlık Mühendislik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ç. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. f. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. h. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. ı. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. i. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. j. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. k. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. l. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. m. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını,satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. n. Şirket konusuyla ilgili işlemleri yapabilmek için gerekli makine,tesisat,nakil vasıtaları,cihaz alet,edevat,sair menkul malları ve hakları satın alabilir. o. Şirket konusu ile ilgili bayilik almak ve vermek , mümessillik, acentelik, distribütörlük ve lisans anlaşmaları yapmak.Amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere girebilir,alabilir, devredebilir. ö. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirligi yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve servis noktaları açabilir. Şirket mallarının teshiri için teshir ve satış yerleri açabilir, yurtiçi ve dışında sergi,fuar, bilimsel toplantı ve ihalelere katılabilir. p. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, isletme haklarını, isletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çesitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir kullanabilir. r. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, kiralar,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yukarı Dudullu Mah.Bayrak Cad.No:30 İç Kapı No:56 Ümraniye