Ege Bölgesi'ndeki RES projelerine ilişkin harita hazırlandı!

Ege Bölgesi'ndeki RES projelerine ilişkin harita hazırlandı!“Rüzgar Yaşamdan Yana Essin İnisiyatifi” yaptığı basın toplantısında özellikle Ege bölgesindeki RES talanına ilişkin hazırlanan harita paylaştı.


“Rüzgar Yaşamdan Yana Essin İnisiyatifi” bir basın toplantısı gerçekleştirerek özellikle Ege bölgesindeki RES talanına ilişkin yaptığı haritayı basınla paylaştı. İnisiyatifin kuruluşu ile ilgili bilgilerin de aktarıldığı basın toplantısına RES’lere karşı mücadele eden yerel direnişlerin temsilcileri katıldı.


RES İSTİLASINA KARŞI BİRLİK

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında basın metnini okuyan Rüzgar Yaşamdan Yana Essin İnisiyatifi ve EGEÇEP Bilim komisyonu üyesi Burçak Karaman Uysal inisiyatifin kuruluş amacını şu sözlerle açıkladı; “RES istilasının yol açtığı çok yönlü ağır ve geri dönüşsüz tahribata karşı, tüm canlıların yaşama hakkı ve yaşam alanlarını savunanların bilimsel-hukuksal ve toplumsal mücadelelerini ulusal düzeyde ortaklaştırmak, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve uluslararası işbirliğini sağlamak…” 


İZMİR’İN YÜZDE 19’U RES BÖLGESİ

Ege bölgesinin yüzde 39’luk bir oranla, Türkiye’de işletmeye alınan ve inşa halinde olan RES’lerde ilk sırada yer aldığını belirten uysal, “İzmir yüzde 19’la en fazla RES yatırımının yapıldığı kent. RES furyası ile, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ekolojik önemi olan bölgeler, tarım alanları, meralar, doğal-tarihi-kültürel varlıklar ve turizm bölgeleri RES projelerine tahsis ediliyor. Ege’nin doğal-tarihi-sosyal-kültürel-ekonomik değerleri hızla ve geri döndürülemeyecek biçimde yok oluyor” dedi.


TEMİZ ENERJİ DEĞİL TALAN

RES yatırımlarının “enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın” bir yolu olduğu algısını yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Uysal, RES yatırımları ile turizmde, tarımda, hayvancılıkta yaşanan kayıpların ise gizlenmeye çalışıldığını söyledi. Uysal, “RES yatırımlarını “yenilenebilir-temiz enerji” ambalajıyla masum göstermeye çalışanlar, ormanlık ve makilik yeşil alanları, içinde endemik-nadir-koruma altında olan flora ve fauna türlerinin habitatlarını RES projelerine tahsis ediyorlar. Örneğin Karaburun Yarımadası’nın %71’i 6 RES firmasına tahsis edilmiş durumda; örneğin Urla’da sadece 6 türbin için şimdilik 1800 ağacı katletmekten çekinmediler. Bunun adı “yenilenebilir-temiz enerji” değil, tam anlamıyla bir talandır” dedi. 


DURUM KRİTİK

Mustafa Fatih Bakır, inisiyatif adına harita çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, “Çalışma yeni başladı. Sadece  İzmir  il sınırları ve Muğla il sınırlarını kapsıyor. Hastanın MR’nı çektik. Durumu kritik bu haliyle. Urla, Karaburun, Muğla ve İzmir’deki RES projelerinin yüzölçümüne oranını açıklayan Bakır, Urla’nın 1/3ü, Karaburun’un %71’i, Muğla’nın %7 si ve İzmir’im de %15’inin RES proje olanı olduğunu belirtti. Bakır bu oranların sadece santral sahaları olduğunu, RES’lerin etki alanı göz önüne alındığında çok daha geniş bir yüzölçümü oranının ortaya çıktığını söyledi. 


Basın toplantısında söz alan RES karşıtı mücadele temsilcileri yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgiler verdiler. Evrensel