Ege Rafinerisi'nin temeli Ekim ayında atılacak!

Ege Rafinerisi'nin temeli Ekim ayında atılacak!İzmir Aliağada Petkim sahasında inşa edilecek 5 milyar dolar yatırım bedelli yeni rafineri için geri sayım başladı.  Açıklamaya göre 2015 yılında devreye alınması planlanan Ege Rafinerisinin temelinin Ekim ayının ikinci yarısında atılacak


         SOCAR &Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
 Üyesi Kenan Yavuz A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında devreye almayı
 planladıkları  Ege Rafinerisinin temelinin Ekim ayının ikinci yarısında
 atılacağını bildirdi.

         Yavuz, yaptığı açıklamada, Petkim Yarımadası üzerindeki
 "Value-Site" projesinin en temel adımının, SOCAR & Turcas Grubu tarafından
 gerçekleştirilecek Ege Rafinerisi (STAR) olduğunu belirtirken, rafineri kurulması
 çalışmalarında önemli aşamalar kaydettiklerini bildirdi.
         Petkimin, hammaddede dışa bağımlılığına tamamıyla son verecek olan proje
 için 2009 yılı aralık ayında ÇED olumlu raporunu ve 2010 yılının haziran ayında
 ise lisansını aldıklarını hatırlatan Yavuz, Petkim Aliağa Kompleksinde yaklaşık
 1500 dönüm arazide inşa edilecek, yılda 10 milyon ton kapasiteli rafineride,
 Petkimin ana hammaddesi Naftanın yanı sıra Türkiyenin net ithalatçı olduğu jet
 yakıtı, ultra düşük kükürtlü motorin, LPG, petrokok ve ksilen gibi mamullerin
 üretilerek, Türkiyenin cari açığının milyarlarca dolar azalmasına katkı
 sağlayacaklarını bildirdi.

         Grubun Petkime çizdiği 2015 ve 2023 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için
 gerekli yatırımların da  bu rafinerinin devreye alınmasından sonra çok daha kolay
 ve hızlı gerçekleşeceğine dikkat çeken Yavuz, yaklaşık 5 milyar dolar yatırım
 bedeline sahip olan rafineri projesinin, Türkiyede tek noktaya yapılacak en
 büyük özel sektör yatırımı olduğunu vurguladı.
         2015 yılında devreye almayı planladıkları rafinerinin temelini Ekim
 ayının ikinci yarısında atmayı hedeflediklerini bildiren Yavuz, şöyle devam
 etti:
         "2004-2007 döneminde gerçekleştirdiğimiz 400 milyon dolar tutarındaki
 yatırımların açılışını Şubat 2007de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
 yapmıştı. Ekim ayının ikinci yarısı gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize
 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
 katılacak. Bu törende rafineri temelinin atılmasının  yanında, Sayın
 Başbakanımızın en son açılışlarını yaptığı Şubat 2007 tarihinden sonra yaptığımız
 269 milyon dolar tutarındaki yatırımların açılışları ile birlikte Aliağada inşa
 edilecek Haydar Aliyev Meslek Lisesinin de temelini atacağız. Rafineri
 yatırımımızla inşa aşamasında yan sanayi ve servis hizmetleri ile birlikte en az
 10 bin kişiye, faaliyet aşamasında ise en az 800 kişiye kalıcı istihdam
 sağlayacağız. Ülkemizin cari açığına büyük katkı yapacak, Petkime rekabet gücü
 kazandıracak bu büyük projenin hayata geçirilmesi için olağanüstü bir çalışma
 temposu içerisindeyiz."

         EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİ

         SOCAR-Turcas Ege Rafinerisi ya da "STAR" olarak adlandırılan rafineride
 üretilecek ürünlerin tamamının bugün için ithal edilmesi nedeniyle Türkiyenin en
 büyük yerlileştirme projesi olduğunu belirten Yavuz, Petkimin  bugün temel
 hammaddesi olan Naftada yaklaşık yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğu,  bunun da
 sürdürülebilir bir durum olmadığını söyledi.
         Bugün Türkiyenin ara malı ithalatının yaklaşık 75 milyar dolar düzeyinde
 olduğuna dikkati çeken Yavuz, bunun yaklaşık yüzde 10una karşılık gelen 7,5-8
 milyar dolarlık kısmını petrokimyasal ürünlerin oluşturduğunu ifade etti.
         Yavuz, " Biz ithal edilen ürünleri ülkemizde üreterek, Türkiyenin ara
 malı ithalâtına ve zincir etkisiyle dış ticaret açığı ve cari açığına olumlu
 yönde katkı koymayı hedefliyoruz" dedi.

         PETKİM, GEÇEN YILI REKORLARLA TAMAMLADI

         Petkimin 2010 yılını brüt üretim, ciro, ihracat, kapasite kullanım oranı
 gibi temel parametrelerde "rekorlar yılı" olarak tamamladığını belirten Yavuz,
 Petkimin geçen yılı 3 milyon 240 bin ton üretim, 531 milyon dolar ihracat, 2
 milyar 909 milyon lira ciro ve yüzde 99 kapasite kullanım oranı ile kapattığını
 kaydetti.
         Bugün için yüzde 25 düzeyinde olan pazar payını 2018 yılında yüzde 40a
 çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Yavuz, bunun "mevcut üretimi ikiye katlamak
 anlamına geldiğini" söyledi.

         PETKİM YARIMADASININ GELECEK PROJEKSİYONU, HEDEFLERİ

         Petkim Yarımadası için üç aşamalı bir gelecek projeksiyonu
 oluşturduklarını da anlatan Yavuz, bunun 2015, 2020 ve 2040 planlarından
 oluştuğunu ifade etti. Yavuz, şunları kaydetti:
         "Kısa-Orta vadede, 2015 yılına kadar Etilen, Alçak Yoğunluk
 Polietilen-Tubular, Ftalik Anhidrit, Saf Tereftalik Asit fabrikalarının
 kapasitelerini artırmayı, Petkim yarımadasında BDX, PET ve polietilenden yola
 çıkarak katma değeri yüksek Çapraz Bağlanabilir Polietilen üretim ünitelerini
 devreye almayı hedefliyoruz. Halen pazar payımızın yüzde 61 olduğu Alçak
 Yoğunluklu Polietilen üretim kapasitemizi 30 bin ton artıracak olan yatırımımızı
 bu yıl içinde tamamlayacağız. Böylece Türkiye talebini yüzde 75 oranında karşılar
 duruma geleceğiz. Bunun yanında boya sanayinin çok önemli hammaddesi olan Ftalik
 Anhidrit (PA) fabrikamızın kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artıran projemiz bu yıl
 içinde tamamlanacak, böylece bu üründe de Türkiye pazarının yüzde 70 oranında
 ihtiyacını karşılayacağız."

         2010 yılında tüm fabrikalarda üretim rekorları kırdığına, ancak buna
 rağmen Türkiye pazarının olağanüstü büyüme trendi nedeniyle pazar paylarını
 artıramadıklarına işaret eden Yavuz, bu nedenle yatırımları hızlandırma kararı
 aldıklarını bildirdi.
         Bu kapsamda yürüyen ve bu yıl içinde tamamlanacak olan yatırımların
 dışında halen Türkiyeye tümüyle ithal edilen katma değeri yüksek Çapraz
 Bağlanabilir Polietilen, şişelik PET ve Bütadien yatırımları için start
 verdiklerini anlatan Yavuz, tekstil sanayinin yeniden yükselişe geçtiği
 bugünlerde sektörün en temel hammaddesi olan PTA ürününün de üretim kapasitesini
 artırma kararı aldıklarını ifade etti.
         Halen yürümekte olan projelerinin temsil ettiği ekonomik büyüklük
 tutarının 2011-2015 dönemi için yaklaşık 6 milyar dolar olduğuna işaret eden bu
 yıl içinde Petkimin dört yılda bir yapılan çok kapsamlı bakım faaliyetine sahne
 olduğunu söyledi.

         -"PETKİMİ AVRUPANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE
 GETİRECEĞİZ"

         Yavuz,  "Petkimi 2023 yılına kadar Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
 entegrasyonu temel mantığı çerçevesinde, hammadde güvenilirliği sağlayacak
 rafineriye sahip, 6 milyon ton petrokimyasal üretebilen, en az 1 milyon TEU
 kapasiteli konteyner terminali ve entegre liman ve lojistik alana sahip,
 yarımadanın enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen, yerli-yabancı yatırımcıların
 yer aldığı kümelenme modelini hayata geçirmiş, Avrupanın en önemli üretim
 merkezlerinden biri haline dönüştürmeyi" hedeflediklerini vurguladı.
         Bu projeksiyonların gerçekleşmesiyle, Petkim "Value-Site" projesini
 hayata geçirerek Türkiye Petrokimya ve Kimya sanayilerine dünya liginde sınıf
 atlatmayı, yan sanayi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlar hale gelmeyi
 amaçladıklarını anlatan Yavuz, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik zincirinin
 tamamlanması ile Türkiyenin yerli üretim ve rekabet gücü artarken ithalata
 bağımlılığı kayda değer oranda azalacağını kaydetti.
         Yavuz, " Bu projelerin gerçekleşmesiyle Türkiyenin üretim maliyeti
 azalırken, istihdam yaratılacak ve yaratılan katma değer ülkemizde kalacak. Bu
 projeksiyonların gerçekleşmesiyle Petkim Value-Site projesini hayata geçirerek
 Türkiye petrokimya ve kimya sanayilerine dünya liginde sınıf atlatmayı
 hedefliyoruz." dedi.

          İzmir  ve Egenin kuzeyinin Avrupanın önemli kimya parklarından biri
 haline gelmesi için de Petkimin sahasının özel statüye kavuşturulması
 gerektiğini vurgulayan Yavuz, Petkimin en önemli avantajının limanı ve iç pazara
 kolay erişimi sağlayan lojistik imkanlara sahip olması olduğunu belirtti.
         Petkim Limanı ve lojistik destek sahalarının büyük genişleme olanaklarına
 sahip olduğuna işaret eden Yavuz, Nemrut Körfezinde bulunan limanlarını
 Türkiyenin önemli limanlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını, yapılacak
 yatırımlarla konteyner limanının kapasitesinin en az 1 milyon TEUya (konteynr
 birimi) ulaşacağını kaydetti. Yavuz, Petkim Yarımadasını bölgenin en önemli
 lojistik merkezlerinden biri haline getirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

         YARIMADANIN ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ

         Bugün Petkimin 226 megavatlık elektrik ve buhar üretim tesisi  olduğunu
 belirten Yavuz, bunun 57 megavatının gaz tribünü, geriye kalanının ise buhar
 türbini olarak devrede olduğunu ifade etti.
         Enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejileri çerçevesinde yenilenebilir
 enerjiye de yatırım yapmayı planladıklarını hatırlatan Yavuz, Petkim
 Yarımadasında kurulması planlanan 25 megavat (mW) gücündeki Rüzgar Enerji
 Santralının (RES) otoprodüktör lisansını bu yılın ocak ayında aldıklarını, bu yıl
 içinde yatırıma başlayıp gelecek yıl sonuna doğru devreye almayı planladıklarını
 kaydetti.
         Rafineri yan ürünlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde, ilave bir enerji
 santrali kurulması konusunda çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Yavuz,
 "Value-Site" projesi çerçevesinde yarımadanın enerji üretim kapasitesini 1000
 megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
AA