Ekim'de 7.8 milyon kişiye 3.4 milyar TL KEY ödemesi yapıldı!

Ekim'de 7.8 milyon kişiye 3.4 milyar TL KEY ödemesi yapıldı!

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada 2011 yılı Ekim ayı itibarıyla 7,8 milyon hak sahibine Konut Edindirme Yardımı kapsamında 3,4 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdiBaşbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2010da 5,8 milyar TL olan KİT yatırım harcamalarının 2011 sonu itibarıyla 6,9 milyar TLye, 2012de ise 9,1 milyar TLye ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi. Babacan, "Bu artışla Yüksek Hızlı Tren Projesi ile derin deniz petrol arama ve sondaj yatırımları hız kazanacak" dedi.

Babacan, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPKnın 2012 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu.

Küresel ekonominin belirsiz olduğunu ve zor bir dönemden geçtiğini belirten Babacan, başta Avro bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borçluluk oranları, zayıf bankacılık yapısı, uzun süreli işsizlik ve düşük büyüme performansının piyasalardaki güveni olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Türkiyenin küresel kriz sürecinde; zamanında, ölçülü, hedefe odaklı ve etkin bir şekilde uygulanan politikalar sonucunda, birçok ülkeden önce toparlanmaya başladığını kaydeden Babacan, Türkiyenin, 2010 yılında yüzde 9 oranı ile Avrupada, 2011 yılının ilk yarısında yüzde 10,2 oranı ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu bildirdi.

Ali Babacan, ekonomideki güçlü toparlanma ile işgücü ve istihdam politikalarının, işsizlik oranının hızla düşürdüğünü, 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla, küresel krizin etkilerinin en derin hissedildiği 2009 yılı ilk çeyreğine göre toplam istihdamın 3,5 milyon kişi arttığını belirtti. İstihdam artışı ile 2009 Şubat ayında yüzde 14,3e kadar yükselen işsizlik oranının, bu yılın Ağustos ayı itibarıyla yüzde 9,6ya gerilediğini dile getiren Babacan, "Bu performans ile Türkiye, istihdamı artırma ve işsizlik oranını düşürmede OECD bölgesinde en hızlı mesafe kaydeden ülkelerden birisi oldu" diye konuştu.

"Orta Vadeli Programda özel bir önem verildi"

Başbakan Yardımcısı Babacan, makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasına ve cari işlemler açığının azaltılmasına, 2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda özel bir önem verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Program döneminde maliye ve para politikaları ile makro ihtiyati düzenlemeler, güven, istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirecek ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak bir çerçevede uygulanacaktır. Orta Vadeli Program kapsamında cari işlemler açığına kalıcı olarak çözüm getirecek yapısal düzenlemelerin de hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili eylem planı uygulamalarına devam edilecek, kayıtdışılıkla kararlılıkla mücadele edilecek, ihracata dönük üretim, girdi tedarik ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi stratejilerine ilişkin çalışmalar tamamlanacak, İstanbulun uluslararası finans merkezi olması çalışmalarına hız verilecek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlara devam edilecek ve aR-gE ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programlar etkin bir biçimde uygulanacaktır."

Babacan, kriz döneminde vergi gelirlerinin azalması ve krize karşı alınan geçici tedbirler sonucu, 2009da bütçe açığının bir miktar artış gösterdiğini, ancak, alınan politika kararları ve zamanında atılan adımlarla bütçe açığının bir yıl içerisinde tekrar düşüş trendine girdiğini söyledi. Disiplinli maliye politikası uygulamalarının gelecek dönemde de süreceğini belirten Babacan, "Orta Vadeli Programımız, merkezi yönetim bütçe açığının GSYHye oranını, 2014 yılında yüzde 1e düşürmeyi hedeflemektedir" dedi.

"2012de her 100 lira borç için 83,5 lira borçlanılacak"

Borç stokunun 2014 sonunda GSYHye oran olarak yüzde 32ye gerilemesinin öngörüldüğünü ifade eden Babacan, "2010da yüzde 89,3 olarak gerçekleşen iç borç çevirme oranının 2011 yılı sonunda yüzde 86,2 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Bu oran 2012de yüzde 83,5 olarak gerçekleşecektir. Hazinemiz geçen yıl ödediği her 100 lira borç için 89,3 borçlanmış, bu yıl bu rakam 86,2 olacak, 2012de ise ödediği her 100 lira borç için 83,5 lira borçlanacaktır" diye konuştu.

Babacan, bu yılın başında yapılan ABD doları cinsinden 30 yıl vadeli tahvil ihracının, bu vadede şimdiye kadar gerçekleştirilen en düşük maliyetli işlem olduğunu ifade ederek, 10 yıllık aradan sonra, 2011de Japon yeni piyasasında 180 milyar yen tutarında (2,3 milyar Dolar) 10 yıl vadeli bir tahvil ihraç edildiğini bildirdi. Kamu Elektronik Ödeme Sisteminin 2012 yılı içerisinde tamamen hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Babacan, Hazine nakit rezervinin nemalandırılmasına ve Merkez Bankasından alınan bankacılık hizmetlerine ücret ödenmesine ilişkin hukuki altyapının bu yıl içinde tamamlandığını söyledi.

2011de ağırlıklı olarak ulaştırma, enerji ve reel sektör projeleri için yaklaşık 3 milyar dolar dış finansman sağlanmasının beklendiğini dile getiren Babacan, uluslararası kalkınma bankalarından program finansmanı için sağlanacak kredi tutarının 1,1 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

"4,9 milyar Avro tahsis edildi"

Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliğinin, 2007 yılında yürürlüğe konulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ile yeni bir safhaya girdiğini söyledi.

Bu işbirliği kapsamında 2007-2013 dönemi için Türkiyeye 4,9 milyar avro tahsis edildiğini ifade eden Babacan, "Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma ile Sınır Ötesi İşbirliği bileşenleri için yapılan toplam tahsilat 1,7 milyar avro, Bölgesel Kalkınma bileşeni için ise toplam 1,8 milyar avrodur" dedi.

Ali Babacan, 2010da 5,8 milyar TL olarak gerçekleşen KİT yatırım harcamalarının, bu yıl sonu itibarıyla 6,9 milyar TLye, 2012de ise 9,1 milyar TLye ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek,  bu artışta özellikle TCDDnin Yüksek Hızlı Tren Projesi yatırımları ve TPAOnun derin deniz petrol arama ve sondaj yatırımlarının hız kazanacağını bildirdi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üreticilere yüzde 0 ile yüzde 5 faiz oranı ile kredi kullandırıldığını kaydeden Babacan, "2011 Eylül ayı itibarıyla Ziraat Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesi 16,9 milyar TLye, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesi ise 2,4 milyar TLye ulaşmıştır. Bu uygulamadan 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde 953 bin üretici faydalanmıştır" dedi. Babacan, bu yılın Eylül ayı itibarıyla Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredilerine ait bakiyenin 5,1 milyar TLye ulaştığını söyledi.

Babacan, Vanda meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine, esnaf ve sanatkarların Halk Bankasına olan düşük faizli kredi borçlarının 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelendiğini bildirdi.

KEY ödemesi 3,4 milyar TL

Babacan, 2011 yılı Ekim ayı itibarıyla 7,8 milyon hak sahibine Konut Edindirme Yardımı kapsamında 3,4 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Ali Babacan, 18 Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülke genelinde sigortalı mesken sayısının 3 milyon 646 bine ulaştığını belirterek, "Zorunlu Deprem Sigortasını daha da yaygın hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla Afet Sigortaları Kanunu Tasarısını yenilemeyi planlamaktayız. Bu tasarı ile Zorunlu Deprem Sigortası için ilave kontrol mekanizmaları getirilmekte, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun gerektiği takdirde sel, fırtına ve benzeri afetler için de teminat sağlayabilmesi öngörülmektedir" dedi.

Babacan, Van ve civarında meydana gelen deprem nedeniyle, zorunlu deprem sigortası kapsamında, 18 Kasım 2011 tarihi itibarıyla toplam 4 bin 518 adet hasar ihbarı alındığını söyleyerek, "2011 yılı Ekim ayı itibarıyla devlet destekli tarım sigortaları sisteminde toplam poliçe sayısı 580 bine, sağlanan teminat tutarı 6,2 milyar TLye ulaşmıştır" diye konuştu.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde, Türkiyede yerleşik kişiler tarafından yurt dışına yapılan yatırım tutarının 1,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Babacan, İstanbulun uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında İstanbul Altın Borsası bünyesinde elmas ve kıymetli taş piyasası kurulduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Babacanın sunuş konuşmasına başlamadan önce, bugünün, 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsattı. Aslanoğlu, "Vanda hayatını kaybeden 70 öğretmene rahmet dileklerimizi iletiyoruz ve komisyon adına bu çiçeği buraya koyuyorum" diyerek, çiçeği Başkanlık Divanı önüne koydu.

AA