Eksperim Emlak Danışmanlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Eksperim Emlak Danışmanlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eksperim Emlak Danışmanlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Ebru Erdemir ve Neriman Henden Ekmekçi tarafından kuruldu.


Eksperim Emlak Danışmanlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Ebru Erdemir ve Neriman Henden Ekmekçi tarafından kuruldu.

Eksperim Emlak Danışmanlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için yapmayı planladığı işler aşağıdadır. a. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. c. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. d. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. e. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. f. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. g. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. MÜŞTEREK HÜKÜMLER ----------------------------------- Şirket yukarıda yazılı konularla ilgili olarak, a.İthalat ve ihracat yapar. b. Konusu ile ilgili danışmanlık yetkili satıcılık yetkili bayilik yapar. c. Yasal sınırları içerisinde yurt dışı firmaların yurt içi bayiliğini alır, yasal sınırları içerisinde yurt dışı kisi ve kuruluşlara bayilik ve acentelik verir. d. Konusu ile ilgili tesis makine yedek parça ve ham maddelerin ithali ve ihracı ile ilgili dahili ticaretini yapar. e. Şirket konusu ile ilgili bütün hakları iktisap borçlar iltizam edebilir lüzum göreceği menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir bunların üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar mükellefiyetler tesis edebilir. f. Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Borçları için ipotek verebilir, ipotek ve rehinin kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ve ipoteği alabilir verebilir. g. Şirket konusu ile ilgili marka patenti ihtira beratı know how teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapar, imtiyaz ruhsatnamesi ve ihtira beraatı alır, marka tescil ettirir veya başkaları tarafından alınmış olanları alır ve devredebilir. h. Şirket yurt içinde ve yurt dışında açılacak fuar sergi ve tanıtımlara katılabilir. i. Şirketin isleri için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akit edebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri senet üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir.

Adres: Merkez Mah.Eğridere Sk. Güvercın Apt.No.3/13 Gaziosmanpaşa