26 / 11 / 2022

Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi, Fırat Sezginsoy, Alp Sezginsoy tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta Beşiktaş, Bebek Mahallesi, Küçük Bebek Caddesi'nde kuruldu.Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi, Fırat Sezginsoy, Alp Sezginsoy tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a.Her türlü gerçek ve tüzel kişilere, kuruluşlara yönetim,sermaye yönetimi , bilgi teknolojileri gibi konularda danışmanlık yapmak ,her türlü organizasyon ve gelişim projesi yapmak ve yaptırmak. b.Her türlü gerçek ve tüzel kişilere internet hizmetleri vermek , internet üzerinden konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek , internet üzerinden alım satım işlemleri yapmak , ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak , internet üzerinden uzmanlara ve uzman arayanlara yönetim danışmanlığı vermek , E- Ticaret ile ilgili yazılımlar , programlar ve tüm gerekli işlemleri yapacak donanımları kurmak , işletmek , satın almak , satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. c.Web siteleri hazırlamak , hazırlatmak d.Yönetim ve eğitim danışmanlığı , personel tedariği , telekonferans , yüzyüze görüşme , anket v.b. yöntemlerle sektör uzmanları deneyim , yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek. e.Yurtdışına çalışacak personel gönderilmesi , yurtdışından Türkiye'de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet vermek. f.İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirmek , bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapmak g.Endüstriyel psikoloji ve kişisel gelişim danışmanlığı; işletmelerde çalışan insan ve iş uyumluluğu konularında çalışmalar yapmak;. liderlik , iletişim , özgüven , kaygı , stres yönetimi , motivasyon , nip , koçluk , konsantrasyon , kişisel gelişim ve değişim , çoklu zeka , duygusal zeka , mesleki gelişim, kariyer planlama konularında bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak. h. Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere , işletmelere , kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli olduğu eğitmenler ile kalite ve yönetim sistemleri, genel yönetim , kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri konularında işletme ve kurumlara yönelik veya açık eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek. i.Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak halk eğitimine yönelik olarak konferans, seminer,  panel, sempozyum ve kurs düzenlemek. j.Bireylere ve kurumlara yönelik eğitim ve ekspertiz  danışmanlığı hizmetlerini üretmek , geliştirmek ve sunmak. k.Şirketin konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açarak , kişilere yönelik özel eğitim vermek;  kurslar açmak , eğitim vermek ve seminer düzenlemek. Kreş , anaokulu , ilköğretim ,ortaöğretim okulları ile dershane,  kurs ve etüt eğitim merkezleri niteliği taşıyan her seviyede özel eğitim ve öğretim kurumları kurmak , işletmek , kiralamak ve kiraya vermek. l. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek , daimi veya geçici personel işe alımı , personel eğitimi vermek ve dışardan almak  , şirket stratejileri oluşturmak , şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek , personel performans değerlendirmeleri yapmak , personel kariyer planlamaları yapmak , yetkinlik modelleri oluşturmak , şirket kurumsal kimliği oluşturmak , şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak ; şirketlerin yemek , ulaşım , güvenlik gibi destek hizmetleri satın almasında danışmanlık yapmak. m. Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda danışmanlık yapmak , işlemlerini yürütmek. n.Bilumum iletişim , halka ilişkiler faaliyetlerini yürütmek , aracı olmak ve bu faaliyetlerle ilgili bilumum cihazları satın almak , ithal etmek , kiralamak , satmak ve kiraya vermek o.Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek , kalite denetimleri yapmak , personel iyileştirme çalışmaları yapmak; bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak , satmak, aracılık yapmak. p.Yurt dışına her türlü amaçla seyahat edenlere iletişim hizmeti vermek , iletişim ürünleri satmak. r. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki İşlemleri Yapar. 1. Mali , ticari ,sınai idari tasarruf faaliyetlerde bulunur , ihracat , ithalat , imalat , fason, dahili Ticaret , komisyon , taahhüt , iç ve dış mümessillik , pazarlamacılık, toptancılık , bayilik ve acentelik yapar , yurt içi ve yurtdışı firmalarla marka ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder ve bunlar üzerinde lisans ve teknik yardımlaşmalar yapar, 2. Sınai ve ticari yatırımlarda bulunur , faaliyette bulunurken yurt içinde ve yurtdışında bürolar kurup işletir , şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir, ithalat ihracat yapabilir. 3. İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdeter , krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri , senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin eder , şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verir; çözüm işlemleri yapar 4. Şirket amaç konusu ile ilgili veya ileride yapacağı işlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir. 5. Şirketin konusuna giren ticari mali ve hukuki işler; yapar patent, ihtira beratı, marka, know how gibi sınai hakları iktisap eder ve bu hakları şirket adına tescil ettirir; bu nevi hakları icabında başkalarından devren iktisap eder; bilcümle mevzuatın öngördüğü şekilde bunları süreli ve süresiz kiralar veya başkalarının istifadesine tahsis eder.

Geri Dön