Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Metin Çakmakçı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bekir Erkuş, Bora Özveren, Alper Çıldır, Bora Murat Yönetim Kurulu Üyeliği'nde kuruldu.


Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Metin Çakmakçı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bekir Erkuş, Bora Özveren, Alper Çıldır, Bora Murat Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 150 bin TL'lik sermaye ile 23 Ekim'de kuruldu. 


Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.       Her türlü inşaat taahhütleri ; konut, işyeri, ticarethane,inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığında binalar yapmak, 2.       Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları fabrikalar yollar barajlar ve göletler park ve bahçe peyzaj düzenlemeleri ve turistik tesisler  tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, 3.       Türkiye sınırları içinde  veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek, 4.       Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi devlet teşekkülleri kamu iktisadi kuruluşları  kamu bütçeli daireler mahalli idareler belediyeler yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde  ve yurtdışında ihaleye çıkarılan  inşaat elektrik tesisat yol su kanalizasyon doğalgaz altyapı üst yapı dekorasyon restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 5.       Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek, prefabrike inşaatlar ile ilgili bayilikler ,temsilcilikler almak ve ve vermek, 6.       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, 7.       Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak, 8.       Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,her türlü mühendislik hizmetleri vermek,proje ve uygulamalarını yapmak, her türlü danışmanlık ve kontrol hizmetlerini gerçekleştirmek, 9.       Dekorasyonla ilgili spor salonlarının çizimi boya parke ve cam cila duvar kağıdı halıfleks asma tavan , kartonpiyer fayans-kalebodur,su ve elektrik  tesisatı çatı tadilat işleri yapmak. 10.    Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan ve proje teknik hesaplar danışmanlık etüt araştırma tasarım fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 11.    Parselasyon planlarının yapımı , ıslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı , konuyla ilgili  her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlemlerinin yapımı , 12.    Her türlü konut fabrika atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu dış cephe izolasyonu yapmak, ısı yalıtımlı dış cephe kaplama işleri yapmak, 13.    Her türlü mimarlık danışmanlığı yapmak. 14.     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak, 15.     Her türlü mimari plan, proje çizimini ve taahhüdünü yapmak,bunları uygulamayı koymak,fenni mes'ullük almak,proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işleri yapmak. 16.     Yurtiçinde ve yurtdışında almış olduğu plan ve projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 17.     Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak,üç boyutlu modelleme çizimi yapmak,peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak, 18.     İç mimari , iç tasarım ve dizayn üzerine proje üretmek bunları uygulamak mimari proje hazırlamak ve bunları uygulamak. 19.     İç tasarım ve mimari ile ilgili boya,parke,cam,duvar kağıdı halıfleks asma tavan,kartonpiyer.fayans, kalebodur v.b. ürünler ile tadilat projeleri çizmek ve uygulamak. 20.    Bu maksatlar ile şubeler ihdas etmek,şirketler kurmak,kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve satmak, konuları dahilinde ticari muhabirlik,ticari vekalet ve temsilcilik işleri ile iştigal etmek, yurtiçinde ve yurtdışında bürolar, mağazalar, depolar tesisler işletmek,  Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki: -         Depolar, özel antrepolar, mağazalar, sergi mahalleri kurar, çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli nakil vasıtalarını satın alır, kiralar ve satar. -         Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, şirketin faaliyet konusuyla ilgili olmak ve resmi makamlardan gerekli izin almak kaydıyla,ayrıcalık, know how (teknik bilgi), patent ve diğer fikri mülkiyet hakları elde edebilir, yeni yönetim ve teknik yardım anlaşmaları yapabilir, -         Uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları imzalayabilir, faaliyetleri kapsamında yerel ve yabancı pazarlardan başka mülkiyet ve teminat kredileri elde edebilir, -         Amaçlarını gerçekleştirmek için gereken tesis ve donanımlar için taşınmaz mülkler edinebilir ve bunları kiralayabilir, -         Şirket, amaç ve konularıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir.


Vale Gayrimenkul Danışmanlık Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adres: Karaköy, Arapcami Mahallesi, Tersane Caddesi, No:79/1.