10 / 12 / 2022

Elite Props Emlak Pazarlama Ve Damışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Elite Props Emlak Pazarlama Ve Damışmanlık Ticaret Limited Şirketi Küçükçekmece'de Husseın ABD A.H. Al-Khalıdı tarafından kuruldu.Elite Props Emlak Pazarlama Ve Damışmanlık Ticaret Limited Şirketi Küçükçekmece'de Husseın ABD A.H. Al-Khalıdı tarafından kuruldu.

Elite Props Emlak Pazarlama Ve Damışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca sunlardır. -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan ,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Gayrimenkul alım satımı, iş danışmanlığı işlerini yapmak. -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak -Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim danışmanlığı yapmak kaydıyla yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek, Kurs açmak. Eğitimini vermek. -Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, icra ve iflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi Şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket isleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir ,menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde kendi lehine menkul mal rehin ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir. -İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak. -Şirket her türlü şahıslara ve tüzel kişilere danışmanlık yapmak. -Internet ve network ortamında Hammadde ve malzemelerini almak satmak bu mamul ve malların yurtiçinde ve yurtdışında tedarik edilmesi ithalat ihracı iç ve dış satış pazarlamasını yapmak. -Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir işletebilir, ortak olabilir. iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. -Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. -1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. -Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, -Her türlü tabldot yemek üretimi ve satısını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. -Her çeşit restoran, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kafe , lokanta gibi gıda satısının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapmak konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Otel, motel, pansiyon, Apart oteller kiralama ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 
Geri Dön