Elmadağ'da kentsel dönüşüm başladı!

Elmadağ'da kentsel dönüşüm başladı!

Ankara'nın Elmadağ İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri içerisindeki yaklaşık 52 hektarlık alan kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Dönüşüm kararı resmi gazetede yayınladı.


Ankara'nın Elmadağ İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri içerisindeki yaklaşık 52 hektarlık alan; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesine göre 22.02.2013 tarih ve 2013/4365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilerek, 13.03.2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Belediyeden yapılan açıklamaya göre. proje kapsamında; Yenidoğan Mahallesinde yaklaşık 19.5 hektarlık alan aynı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.09.2013 tarih ve 5722 sayılı oluru ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 1418 sayılı ve 22.1 1.2013 tarih ve 7657 sayılı Makam Olurları ile söz konusu "Riskli Alan" ve "Rezerv Yapı Alam" olmak üzere toplam 71.5 hektar alanda dönüşüm uygulamalarına (tespit, uzlaşma. tahliye, yıkım, proje v.s.) ilişkin Elmadağ Belediye Başkanlığına yetki verilmiştir.Söz konusu 71.5 Hektar alanda Mevcut Durum Analizi. Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme. Eylem Planı, İmar Planı. Kentsel Tasarım Projesi ve Mimari Projelere ilişkin çalışmalar yapılmıştır ve Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Mevcut Durum Analizi ve Anket çalışmaları ile alan içerisinde yaşayanların mevcut istatistik! verileri ve proje genelindeki beklentileri doğrultusunda proje şekillenmiştir. 715.000 ııı2'lik Proje Alanı içerisinde 6 tip mimaride 216 adet Blok ve toplam 2772 adet konut, yaklaşık 400 adet Ticari Birim üretilecektir. Proje çerçevesinde yerinde dönüşüm ilkesine dayanarak mevcut konutlarında ikamet ederken yeni evlerine kavuşabilecektir. 


Proje alanında kullanılacak konut mimarileri Elmadağ İlçesine özgü olarak tasarlanmış olup. arazinin topografik. jeolojik ve manzara noktaları dikkate alınarak çevresiyle uyumlu kullanımlar ile kurgulanmıştır. Aile büyüklükleri, ihtiyaçları ve ekonomik imkânları düşünülerek farklı seçeneklerde daireler üretilmiştir. Hizmetlere ulaşabilirlik ve Sosyal birlikteliğin sağlanması amaçlanmıştır. 


Proje alanının %16'sı Yeşil Alan olarak düzenlenmiş olup. ayrıca 5 adet Dini Tesis. 2 adet Eğitim Tesisi. 2 adet Sosyal- Kültürel Tesis. 2 adet Aile Sağlık Merkezi. 1 adet Belediye Hizmet Alanı ve 1 adet Spor Tesisi yapılacaktır. 


Projenin yapımı 5 Etap olarak planlanmış olup. 1. Etapta 595 adet Konut üretilecektir. 3 tip mimaride 18 Blok ve toplam 596 adet konut üretilecektir. Kentsel Dönüşümün kentin yapısına, insanların geleceğine, yaşamına ve şehrin tüm değerlerine etki ettiğini belirten Başkan Gazi Şahin, bu çalışmaların çok yönlü ve disiplinli bir çalışmayla sonuçlanacağını ifade ederek. Belediyede ayrı bir proje çalışma grubu ve ofisinin oluşturulduğunu bildirdi ve bu projenin Ankara'nın doğu giriş kapısı olan Elmadağ'ın kalkınması ve geleceği için gerekli ve çok önemli olduğunu belirtti. 


Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 2 bin 772 konutluk Elmadağ Kentsel Dönüşüm Protokolü imza töreninde diğer belediye başkanlarına seslendi. 


Güllüce, "Ben bütün Türkiye'deki belediye başkanlarına parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarına Elmadağ Belediye başkanı ve bu işe girmiş çalışmakta olan örnekler ortaya koyan belediye başkanları gibi onlarda önümüze gelsinler birlikte bu Türkiye'yi yenileyelim." dedi. 


Yedigün Gazetesi