Elmalı Gündoğan'da 100 bin TL'ye 1 yıllık kiralık akaryakıt istasyonu!

Elmalı Gündoğan'da 100 bin TL'ye 1 yıllık kiralık akaryakıt istasyonu! Elmalı Gündoğan'da 100 bin TL'ye 1 yıllık kiralık akaryakıt istasyonu!

Elmalı Belediye Başkanlığı Gündoğan Mahallesi 'ndeki otogarda yer alan akaryakıt istasyonunu 17 Aralık 2014 tarihinde kiraya veriyor. 1 yıllık bedeli 100 bin TL olarak belirlendi.Elmalı Belediye Başkanlığı Gündoğan Mahallesi'ndeki otogarda yer alan akaryakıt istasyonunu kiraya veriyor. 1 yıllık bedeli 100 bin TL olarak belirlendi. İhalesi; 17 Aralık 2014 tarihinde saat 10.00'da Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.İhale ilanı: 


DUYURU 

OTOGAR İÇİ AKARYAKIT İST.KİRA. BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 2237


İLAN


ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçenin Gündoğan Mahallesi Otogar içerisinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan Akaryakıt İstasyonu, yanında Yağlama yıkama ve Otogaz bölümü ile birlikte mevcut hali ile 01/01/2015 tarihinden 01/01/2017 tarihine kadar iki yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre; Kiraya verilecek olan bu akaryakıt istasyonunun yıllık tahmini kira bedeli KDV HARİÇ 100.000 -TL. olupjhaleye katılmak için geçici teminatı 6.000-TL.dır.


Akaryakıt İstasyonunun kiralanması ile ilgili ihale şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü ve belediye ilan tahtasında görülebilir. İhalelere katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzlarım veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve ikametgah belgelerini/Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2014 yılım kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2014 yılı Ticaret Odası Belgesini , Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve ihaleye katılacak olanın imza sirkülerini,ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.


Akaryakıt İstasyonunun birinci açık arttırma ihalesi 17/12/2014 tarihinde saat 10.00' da Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte Elmalı Belediyesi ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 05/11/2014


İhale ilanı için tıklayın