12 / 08 / 2022

Emin Akçaoğlu: Ekonomi için inşaat yetmez AR-GE de lazım!

Emin Akçaoğlu: Ekonomi için inşaat yetmez AR-GE de lazım!

Doç. Dr. Emin Akçaoğlu, ekonominin rekabet gücünün ancak üniversite-sanayi işbirliğini geliştiren ve daha fazla kaynağı Ar-Ge'ye yönlendiren bir yapısal dönüşüm ile mümkün olabileceğini söyledi.İzmir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emin Akçaoğlu. Merkezi Londra'da bulunan Center For Eeonomics and Business Research (CEBR) tarafından yayımlanan Dıınya Ekonomi Ligi Raporu na göre, 2014 yılında 17'nci sıradan 19'uncu sıraya gerileyen Türkiye ekonomisinin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yapısal dinamiklerinin 2023 hedefine elverişli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Akçaoğlu, "Dünya ekonomisi bağlamında rekabetçi bir konum elde etmek, önde gelen ekonomilerden biri olmak istiyorsak daha çok yaratıcılık gerektiren ve yüksek teknolojiye dayanan endüstriyel sektörlerinin gelişmesine ihtiyaç var" dedi. 


ÜRETİM DE OLMALI 


MİLLİ gelir bakımından Türkiye'nin dünya ekonomi liginde iki basamak gerilemesini son dönemde liranın dolar karşısındaki değerkaybının birsonucuolarakdeğerlendiren Akçaoğlu; bununla birlikte 2023'te ilk 10 ekonomiden biri olma hedefi için Türkiye ekonomisinin üretken kapasitesini arttıncı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu hedefe erişme sürecinde, inşaat sektörünün lokomotif pozisyonuna dayalı geleneksel yapının yetmeyeceğine; büyümenin ancak üretime dayanan yeni sektörlerle desteklenmesi gerekliliğine dikkat çeken Akçaoğlu, "Üniversitelerin endüstri ile entegrasyonunu arttıracak, araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak aynlmasını sağlayacak yeni sektörlerin gelişmesine ihtiyacımız var" dedi. 


Yeni Asya