Emlak Konut 2 milyarlık kira sertifikası ihracı için başvuru yaptı!

Emlak Konut 2 milyarlık kira sertifikası ihracı için başvuru yaptı! Emlak Konut 2 milyarlık kira sertifikası ihracı için başvuru yaptı!

Emlak Konut 2 milyar TL'ye kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde ihraç edilmesi planlanan kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla dün Kurul başvurusu yaptı...Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sertikifası ihracı başvurusu hakkında açıklama yaptı.

Sermaye Piyasası Kanununun 31. Maddesi ve Emlak Konut GYO'nun Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesine istinaden; Emlak Konut GYO'nun "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Emlak Konut GYO ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına karar verildi. 

Emlak Konut GYO'nun ihraç edeceği kira sertifikasında tavan tutar 2 milyar TL. Ancak kira sertifikalarının ihtiyaca göre ihracı planlanacak.

Emlak Konut GYO "fon kullanıcısı", Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin (Halk VKŞ) "ihraççı" olduğu yapıda, 2 milyar TL'ye kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde ihraç edilmesi planlanan kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla dün Kurul başvurusu yapıldı.

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kanununun 31. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesine istinaden;

Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi (Halk VKŞ) arasında sözleşme imzalanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun 07.06.2013 tarihli Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk VKŞ'nin "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine,

Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2 Milyar TL'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine;

imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması, konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıda belirtilen 2 milyar TL tavan tutar olup, kira sertifikalarının ihtiyaca göre ihracı planlanmaktadır.

Şirketimizin "fon kullanıcısı", Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin (Halk VKŞ) "ihraççı" olduğu yapıda, 2.000.000.000.-TL (ikimilyar Türk Lirası)'na kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde ihraç edilmesi planlanan kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 24.07.2018 tarihinde Kurul başvurusu yapılmıştır."