Emlak Konut Beşiktaş arsası 545 milyon TL'ye satıldı!

Emlak Konut Beşiktaş arsası 545 milyon TL'ye satıldı!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 30 dönümlük arsasını KDV dahil 545 milyon 55 bin 812 TL'ye Astaş'a sattı... 


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bu sabah arsa satışı hakkında açıklama yaptı.

Emlak Konut GYO'nun portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi'nde yer alan 16 adet parselden oluşan toplam 29 bin 760,50 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, KDV hariç 461 milyon 911 bin 705,08 TL (545 milyon 55 bin 812 TL, KDV dahil) bedel üzerinden 36 ay taksitle satıldı. 

15 Ekim'de satışa çıkarılmıştı

Emlak Konut aralarında Beşiktaş arsasının da bulunduğu toplam 5 adet arsayı 15 Ekim'de satışa çıkarmıştı. 5 arsadan sadece Beşiktaş'takine teklif gelmişti. İhaleye tek teklif veren firma Astaş Gayrimenkul Turizm Yatırım A.Ş. olmuştu. Astaş, Emlak Konut'un Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde yer alan dev arazisi için 472 milyon TL + KDV teklif vermişti. Ancak sözleşmede imzalar atılmamıştı.  Şimdi ise arsa KDV dahil 545 milyon 55 bin 812 TL bedelle Astaş'ın oldu... Detaylar için tıklayın

Emlak Konut Beşiktaş arsası 545 milyon TL
Vedat Aşçı

Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, 15 Ekim'de yapılan ihale sonrasında, "Teklifi sunduk, yönetim onaylarsa burada lüks bir rezidans projesi planlıyoruz. Yatay mimarinin ve yeşilin ön planda olduğu bir proje olacak. Konutların yarısını da yabancıya satıp ülkemize döviz girdisi sağlayacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.

Arsayı 360 milyon TL'ye TOKİ'den aldı

Emlak Konut Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 dönümlük 16 adet arsayı 360 milyon bin 900,00 TL bedelle Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) 6 Eylül 2018'de satın almıştı. Detaylar için tıklayın

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesinde yer alan 16 adet parselden oluşan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü taşınmazların, KDV hariç 461.911.705,08 TL (545.055.812 KDV dahil) bedel üzerinden 36 ay taksitle satış işlemi tamamlanmıştır.

Emlak Konut Beşiktaş arsası 545 milyon TL

Beşiktaş arsasının plan notları:
1. Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye mahallesi, 42 pafta, 637ada,3-5-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 67-68 parselleri ve arasında kalan tescil harici alanları kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan; kısmen park alanı, kısmen cami alanı, kısmen yol alanı, kısmen de konut alanıdır.
3. Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.
4. Plan onama sınırı içerisinde ihdasa konu alanlar imar kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılmadan ihdasa konu edilerek tescil edilemez. Bu alanlar 18. Madde uygulamasında kamu yararı kapsamında dop’da kullanılacaktır. 18. Madde uygulaması sonrasında oluşacak parsellerde mer’i imar planı plan notlarının d. Konut alanları bölümünün 1. Maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.
5. Uygulama öncesinde ilgili kurumların (İBB-ulaşım planlama müdürlüğü, İBB-etüd projeler daire başkanlığı, İBB-altyapı projeler müdürlüğü) kurum görüşleri alınacak, önerilen tedbirlere uyulacak ve kurum görüşleri doğrultusunda önlemler alınacaktır.
6. Planlama alanındaki fonksiyon alanlarında kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalamasından alınabileceği gibi fonksiyon alanının cephe aldığı yolun en düşük ve/veya yüksek noktasından da kot alınabilir.
7. Planlama alanında yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurmak amacıyla arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir.
8. Subasman kotu ±2.00 m olarak kullanılabilir.
9. Çatı, saçak form ve genişlikleri serbesttir.
10. Konut alanında kaks:1.00 olup, taks için istanbul imar yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.
11. Konut alanında en fazla 2 bodrum kat iskan edilebilir. Bodrum katların iskan edilmesi halinde zemin üstü için yençok:4 katı geçemez.
12. Açığa çıkan bodrum katlarda yer alan ortak alanlar spor salonu, sosyal tesis, sığınak, komurluk, su deposu, tesisat, otopark vb. Olarak da kullanılabilir ve kullanılan bu kısımlar emsal hesabına dahil edilmez.
13. Konut alanında yapılacak olan binalarda blok şekli, boyutları, çekme mesafeleri, bloklar arası mesafeler serbesttir. Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir, yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanılabilir. Aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.
14. Konut alanlarında ada ya da parsel için belirlenen emsal değeri içerisinde kalmak ve emsal alanının maks. %5’ini aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak ve/veya konut bloklarının zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.
15. Ticari kullanımın gerekliliklerinden dolayı zemin ve bodrum katların kat yükseklikleri asma kat şartı aranmaksızın 6.00 m .’ye kadar yapılabilir.
16. Konut alanlarında yapılacak olan yapılarda kapıcılık v.b. hizmetlerinin projelendirilecek yönetim birimlerinde çözülmesi ve genel yönetim planı ile tanımlanması halinde bu yapılarda kapıcı dairesi şartı aranmayacaktır.
17. Dini tesis alanında kaks=1.50 ve yençok: serbest ‘dir. İlgili kurum tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
18. Park alanlarında yer altı ve 200 m²'yi geçmeyen yer üstü trafosu ve toplamda 60 m²'yi geçmeyen doğalgaz istasyonu yapılabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda bu alanlar plan değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilip parsel numarası alarak ilgili kuruma irtifak hakkı tesis edilebilir.
19. Plan üzerinde yazılmış olan yol genişliklerine uyulacaktır. Ancak planda çizilen yol genişliği simgede yazılan yol genişliğinden farklı ise planda çizilen yol genişliğine uyulacaktır. Planda belirtilmeyen yol genişlikleri için plan üzerinden ölçü alınacaktır
20. Uygulama aşamasında parsel bazında hazırlanacak jeolojik/jeoteknik rapor hükümlerine uygulanacaktır.
21. Açıklanmayan hususlarda, öncelikle meri imar planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği, istanbul otopark yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.


Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com