Emlak Konut Beşiktaş arsası 472 milyona Astaş'ın oldu!

Emlak Konut Beşiktaş arsası 472 milyona Astaş'ın oldu!

Emlak Konut'un İstanbul'da satışa çıkardığı 5 dev arsanın açık artırma ihalesi bugün yapıldı ve sadece Beşiktaş arsasına teklif geldi...


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir'deki toplam 5 adet arsasını açık artırma ile bugün satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli KDV dahil 1 milyar 417 milyon 534 TL (KDV Hariç 1 milyar 201 milyon 300 TL) olan Emlak Konut bünyesindeki arsaların ihalesine 1 firma katıldı.  

Emlak Konut Beşiktaş arsası 472 milyona Astaş

Dev ihaleye 1 talip

5 arsanın satışa çıkarıldığı ihaleye sadece 1 firma katıldı. İhaleye tek teklif veren firma Astaş Gayrimenkul Turizm Yatırım A.Ş. oldu.

Astaş, Emlak Konut'un Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde yer alan dev arazisi için teklif verdi. Yaklaşık 30 dönümlük arsa için 472 milyon TL + KDV teklif sundu. Şirket arsa üzerinde konut projesi geliştirebilecek. Ancak sözleşmede imzalar henüz atılmadı  16 parselden oluşan dev arazi üzerinde Jandarma Dikimevi yer alıyor. Emlak Konut söz konusu arsayı TOKİ'den 360 milyon bin 900 TL bedelle satın almıştı. 

Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, "Teklifi sunduk, yönetim onaylarsa burada lüks bir rezidans projesi planlıyoruz. Yatay mimarinin ve yeşilin ön planda olduğu bir proje olacak. Konutların yarısını da yabancıya satıp ülkemize döviz girdisi sağlayacağız" dedi. 

Emlak Konut Beşiktaş arsası 472 milyona Astaş

Emlak Konut'un Bakırköy Şevketiye'de daha önce 2 kez satışa çıkardığı Şükrü Balcı POMEM arazisi yine satılamadı. Arazi için teklif gelmedi. Şirketin Başakşehir İkitelli-1 ve 2 Mahallesi'nde, Başakşehir Kayabaşı'nda yer alan arsalarına da teklif gelmedi. Arsaların daha sonra tekrar satışa çıkarılması bekleniyor. 

Emlak Konut Beşiktaş arsası 472 milyona Astaş

Beşiktaş arsasının plan notları:
1. Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye mahallesi, 42 pafta, 637ada,3-5-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 67-68 parselleri ve arasında kalan tescil harici alanları kapsamaktadır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan; kısmen park alanı, kısmen cami alanı, kısmen yol alanı, kısmen de konut alanıdır.
3. Hâlihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.
4. Plan onama sınırı içerisinde ihdasa konu alanlar imar kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılmadan ihdasa konu edilerek tescil edilemez. Bu alanlar 18. Madde uygulamasında kamu yararı kapsamında dop’da kullanılacaktır. 18. Madde uygulaması sonrasında oluşacak parsellerde mer’i imar planı plan notlarının d. Konut alanları bölümünün 1. Maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.
5. Uygulama öncesinde ilgili kurumların (İBB-ulaşım planlama müdürlüğü, İBB-etüd projeler daire başkanlığı, İBB-altyapı projeler müdürlüğü) kurum görüşleri alınacak, önerilen tedbirlere uyulacak ve kurum görüşleri doğrultusunda önlemler alınacaktır.
6. Planlama alanındaki fonksiyon alanlarında kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalamasından alınabileceği gibi fonksiyon alanının cephe aldığı yolun en düşük ve/veya yüksek noktasından da kot alınabilir.
7. Planlama alanında yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurmak amacıyla arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir.
8. Subasman kotu ±2.00 m olarak kullanılabilir.
9. Çatı, saçak form ve genişlikleri serbesttir.
10. Konut alanında kaks:1.00 olup, taks için istanbul imar yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.
11. Konut alanında en fazla 2 bodrum kat iskan edilebilir. Bodrum katların iskan edilmesi halinde zemin üstü için yençok:4 katı geçemez.
12. Açığa çıkan bodrum katlarda yer alan ortak alanlar spor salonu, sosyal tesis, sığınak, komurluk, su deposu, tesisat, otopark vb. Olarak da kullanılabilir ve kullanılan bu kısımlar emsal hesabına dahil edilmez.
13. Konut alanında yapılacak olan binalarda blok şekli, boyutları, çekme mesafeleri, bloklar arası mesafeler serbesttir. Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir, yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanılabilir. Aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.
14. Konut alanlarında ada ya da parsel için belirlenen emsal değeri içerisinde kalmak ve emsal alanının maks. %5’ini aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak ve/veya konut bloklarının zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.
15. Ticari kullanımın gerekliliklerinden dolayı zemin ve bodrum katların kat yükseklikleri asma kat şartı aranmaksızın 6.00 m .’ye kadar yapılabilir.
16. Konut alanlarında yapılacak olan yapılarda kapıcılık v.b. hizmetlerinin projelendirilecek yönetim birimlerinde çözülmesi ve genel yönetim planı ile tanımlanması halinde bu yapılarda kapıcı dairesi şartı aranmayacaktır.
17. Dini tesis alanında kaks=1.50 ve yençok: serbest ‘dir. İlgili kurum tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
18. Park alanlarında yer altı ve 200 m²'yi geçmeyen yer üstü trafosu ve toplamda 60 m²'yi geçmeyen doğalgaz istasyonu yapılabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda bu alanlar plan değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilip parsel numarası alarak ilgili kuruma irtifak hakkı tesis edilebilir.
19. Plan üzerinde yazılmış olan yol genişliklerine uyulacaktır. Ancak planda çizilen yol genişliği simgede yazılan yol genişliğinden farklı ise planda çizilen yol genişliğine uyulacaktır. Planda belirtilmeyen yol genişlikleri için plan üzerinden ölçü alınacaktır
20. Uygulama aşamasında parsel bazında hazırlanacak jeolojik/jeoteknik rapor hükümlerine uygulanacaktır.
21. Açıklanmayan hususlarda, öncelikle meri imar planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği, istanbul otopark yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.


Emlak Konut'tan Bakırköy,Beşiktaş ve Başakşehir'de satılık arsa!

 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com