Emlak Konut GYO 1 milyar 314 milyon TL'lik Hazine borcunun faizine düzenleme istedi!

Emlak Konut GYO 1 milyar 314 milyon TL'lik Hazine borcunun faizine düzenleme istedi!Emlak Konut GYO Hazine Müsteşarlığı'na olan 1 milyar 314 milyon liralık borcunun faizlerine düzenleme istedi


Emlak Konut GYO Hazine Müsteşarlığı'na olan 1 milyar 314 milyon liralık borcunun faizlerine düzenleme istedi.
Yapılan açıklama şöyle

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Müsteşarlık ile Şirketimiz arasında 24.07.2008 tarihinde imzalanmış İkraz Anlaşması çerçevesinde aldığımız 1.314.000.000,- TL  kredinin, faiz hesaplamasında kullandığımız İskontolu Devlet İç Borçlanma Senetlerinin toplam ihraçlar içindeki ağırlığının 2012 yılı finansman programında azalacağına ilişkin alınmış karar bulunduğunu, bu nedenle faiz hesaplamasında fiili imkansızlık olacağından hareketle; İkraz Anlaşmasının "İkraz şartlarını" düzenleyen 2 nci maddesinin tadil edilmesini talep etmiştir.   T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın talebindeki gerekçelerin değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu 02.04.2012 tarihinde;   Hazine Müsteşarlığı ile Şirketimiz arasında 24.07.2008 tarihinde imzalanmış İkraz Anlaşmasının "İkraz şartlarını" düzenleyen 2 nci maddesinin "2.04 - Faiz" bölümünün "Borçlu Ek-1'de yer alan itfa planındaki her bir vadede, vadeden bir önceki ay içerisinde, Müsteşarlık tarafından ihraç edilmiş İskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi varsa ihraç edilmiş olan İskontolu Devlet İç Borçlanma Senetlerinde oluşan bileşik faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan faiz oranı ile borç bakiyesi üzerinden hesaplanacak faizleri; vadeden bir önceki ay içerisinde, Müsteşarlık tarafından ihraç edilmiş İskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi yoksa sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetlerinde oluşan bileşik faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan faiz oranı ile borç bakiyesi üzerinden hesaplanacak faizleri Müsteşarlığa öder. İlk faiz dönemi için yapılacak hesaplamada ihraç edilen DİBS'in erken itfa edildiği tarih dikkate alınır. Faiz hesaplanırken bir ay gerçek gün olarak, bir yıl 365 gün olarak kabul edilir." şeklinde tadil edilmesine, bu husustaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar vermiştir.   Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com