Emlak Konut GYO kentsel dönüşüm projelerine giriyor!

Emlak Konut GYO kentsel dönüşüm projelerine giriyor! Emlak Konut GYO kentsel dönüşüm projelerine giriyor!

Emlak sektöründe yaptığı lüks konutlarla önemli projelere imza atan Emlak Konut Gayrimenkul A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine kentsel dönüşüm projelerine giriyor...




Emlak sektöründe yaptığı lüks konutlarla önemli projelere imza atan Emlak Konut Gayrimenkul A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine kentsel dönüşüm projelerine giriyor.


Konuya ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Emlak Konutun ürettiği ko­nutların riskli binalarla takas edilmesi esasına dayanan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "ilk etapta İstanbul Hoşdere'de 500 konutla başlayacak olan proje, aşama aşama Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projelerine yaygınlaştırılacak." dedi.


Projeye göre; Rezerv yapı alanı ve riskli alanlarda bulunan taşınmazlar bu alanlar dışındaki riskli yapıların sahipleri ile anla­şılarak trampa edilebilecek. Emlak Konut ile gerekli mutabakata varan Bakanlık, kentsel dönüşüm alanlarında bulunan yapıların maliklerinden taşınmazlarının trampa yoluyla satışına ilişkin taleplerini toplayacak. Talepler alındıktan sonra anlaşma sağlanan maliklerin taşınmazlarının değerve kıymet takdirleri yapılacak.


Kıymet takdiri yapıldıktan sonra belirlenen bedeller Bakanlık tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (EKGYO) avans olarak ödenecek. Dönüşüm kapsamında yıkılacak binanın tapu dairelerinde devir tescil işlemlerinden sonra Hazine adına tescil işlemleri yapılacak. Tescil işlemi yapılmasının ardın­dan binanın satış bedeli ödenen avanslar da düşürülerek 15 iş gün içinde Bakanlık çekleşmemesi durumunda ise tutarın tamamı EKGYÜ'ya ödeninceye kadar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE] artış oranı kadar arttırılacak.

Emlak Konut, takasa konu olan konutlara ait listeyi her ayın 15’inde kentsel dönüşüm hak sahiplerine sunacak. Ayrıca yapılan konutların mahallesi, metrekaresi ve fiyatını içeren detaylı bilgiyi her ay gün­celleyerek bakanlığa sunacak.


EVİNİ TAKAS EDENE KİRA YARDIMI


Evini trampa edecek hak sahipleri 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı, kredi ve faiz desteğinden yararlanabile­cek. Ayrıca, Bakanlığın yetki vermesi du­rumunda hak sahiplerinin trampaya konu taşınmazlarını Hazine adına tescili sırasın­da tapu dairelerinde gerçekleşecek tüm iş ve işlemleri Emlak Konut yürütecek.


TURKİYE ENDEMİK CENNETİ ÇIKTI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehdit altında olan ve Türkiye'de sadece Göksu Deltasında bulunan Yaz Ördeği ve Pasbaş ördeğini izlemeye aldı. Bakanlık, bu ördek­lerin üreme alanlarını ve yumurtalarını koruyacak.Dünyada nadir bulunan bitki ve hayvan türleri ile dikkat çeken Mersin'i, Bakanlık yakın takibe aldı. Türkiye de sadece Göksu Deltasındaki Akgöl'de üreyen Yaz Ördeği (Marmaronetta angustirostris) ve Pasbaş Patka'nın (Aythya nyroca) üreme alanları ve yumurtaları belirli periyotlarla izlenecek.

Bakanlık, Göksu Deltasında yaptığı çalış­mada, 10'u Türkiye'ye özgü olmak üzere 507 bitki türü ve 209 adet deniz Kaplumba­ğa yuvasını kayıt altına aldı. Bu yuvaların 185'nin Caretta caretta kaplumbağalarına, 24'nün de farklı türlere ait olduğu tespit edildi.

Ülkemizin en iyi korunmuş deltalarından biri olan Göksu Deltası, Avrupa Kıyı Koru­ma Birliği (EUCCİ tarafından, doğa koruma

açısından Akdeniz kıyılarında bulunan en önemli alanlardan biri.


BİNA ÇATILARINA YENİ DÜZENLEME


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğiyle yeni binalarda çatılarda yeşil alanlar kurulabilecek, cadde ve sokakların karakteristik özellikleri çatı mimarisine yansıtılacak.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo­ğan Bayraktar, yeni yapılacak binaların çatılarının günün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacağını belirterek "yeni çatılar daha yeşil, daha çevreci ve daha sanatsever olacak” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğine göre, bina çatılarında kullanılacak malzeme yörenin mimari özelliğine ve iklim şartlarına uyumlu olacak. Konutlar hariç olmak üzere, çatı araları; yangın tedbirleri alınmak şartıyla sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi ortak kullanımlı alanlar olarak kullanılabilecek. Çatıya ait teraslar, ait olduğu kattaki bağımsız bölümün son kattaki sınırla­rının kapladığı alanın yüzde 25'ini aşmayacak. Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait teraslar olması halinde bir­birleri arasında en az 3 metre mesafe bırakılması zorunlu olacak.


Teras çatılara, bahçe düzenlemesi yapılabilecek. Ortak alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yapılması halinde merpen, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenlemesinde kullanılacak. Rezidans, otel, apart otel gibi konaklama tesislerinin teras çatılarda bina cephelerine 3 metreden fazla yaklaşmamak, en fazla 1 metre 50 santimetre derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılabilecek.


Çevre ve Şehir Dergisi