Emlak Konut İstanbul'un kentsel dönüşümü için sözleşme imzaladı!

Emlak Konut İstanbul'un kentsel dönüşümü için sözleşme imzaladı! Emlak Konut İstanbul'un kentsel dönüşümü için sözleşme imzaladı!

Emlak Konut GYO, İstanbul için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı ile protokol imzaladı...
Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, İstanbul ili sınırları içerisinde olası afet riskini bertaraf etmek amacıyla ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek, fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Şirketimiz arasında bir İşbirliği Protokolü imza altına alınmıştır.


Söz konusu Protokol çerçevesinde uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik, 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 13.08.2012 tarih ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 

İstanbul'da bulunan ve anılan Kararın ekinde sınırları ve koordinatları gösterilen "alan"ın, ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek, fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama alanları oluşturmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiş, söz konusu "alan" Bakanlık Makamının 15.11.2012 tarih ve 17687 Sayılı Olurları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) bendi kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir. 


Bu kapsamda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesi gereği; "Rezerv Yapı Alanı"  olarak ilan edilen Proje Alanında; ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiyesini sağlamak, afet riskini bertaraf etmek ve fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanları oluşturmak üzere, her tür ve ölçekte imar planı ve kentsel tasarım projeleri, yer bilimsel etütler, kentsel dönüşüm ve değerleme çalışmaları, imar uygulamaları ve kamulaştırma faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesi ve bu tür hizmetlerin karşılığında İşbirliği Protokolü çerçevesinde Şirketimize söz konusu alanlardan ekspertiz bedeli üzerinden arsa devri, maksadıyla Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 19.12.2012 tarihli bir Protokol imzalanarak yürürlüğe girmiştir.