09 / 12 / 2023

Emlak vergisi beyanı nasıl yapılır?

Emlak vergisi beyanı nasıl yapılır?

Emlak Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mal sahibi olan vatandaşların hangi mallara sahip olduklarını bağlı oldukları belediyeye bildirmeleri gerekiyor. Peki, emlak vergisi beyanı nasıl yapılır?Emlak vergisi beyanı nasıl yapılır?

Emlak beyanları, gayrimenkulün bulunduğu ilgili belediyenin Emlak Servisine veriliyor. Emlak Vergisi; tapu kütüğünün adına tescilli emlak veya gayrimenkullerin devlet veya devlet kurumlarına her yıl belirlenen tutarın yatırılması işlemi olarak ifade ediliyor.


Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için ödenmesi zorunlu bir vergi olarak karşımıza çıkıyor. Her türlü taşınmazda olduğu gibi arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan mükellefler emlak vergisi ödemek zorunda oluyor. 


Emlak vergisi, tapusu verilmiş konutlar için geçerli oluyor.  Eğer satın alınan konutun inşaatı hala devam ediyor ve kat irtifaklı arsa tapusu verilmedi ise ilgili belediyelere belge vermek gerekli olmuyor. 


Ancak inşaat henüz devam ediyorken satın alınan konutun kat irtifaklı tapusu mevcut ise, alıcı tarafından alınan arsa tapusu için, tapunun alındığı yılsonuna kadar ilgili belediyelere emlak vergisi beyannamesi yapılması zorunlu tutuluyor. Peki, emlak vergisi beyanı nasıl yapılır?


Emlak vergisi beyanı örneği..

.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE


Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No


İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe


İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı


Tarih ve  İmza

......./....../20.....


II NO’LU BİNA BİLDİRİMİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


1. Bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.


2. Bu satıra, binanın bulunduğu köy veya mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka MAHALLE ADININ yazılması gerekir.


3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Bina cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir.)


4. Binanın dış kapısı üzerindeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile birlikte dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)


5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.


6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.  b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.


7. Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.


8. İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.


9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.


10. Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.


11. İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.


12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra  tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak  belirtilmelidir.


13. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.


14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç yılı ve muafiyet süresi yazılacaktır.


15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (Örneğin; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmaları halinde ½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.


16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)


17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.


18. Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir.


NOT:1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.


2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.


3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekir.


4- Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildirilecektir.


5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.Emlak vergisi beyanı ne zaman verilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön