27 / 06 / 2022

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 63!

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 63!

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 63, 17 Nisan 2014 tarihinde 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile bazı emlak vergisi kanunu genel tebliğleri yürürlükten kaldırıldı...Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 63!

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 63, 17 Nisan 2014 tarihinde 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile bazı emlak vergisi kanunu genel tebliğleri yürürlükten kaldırıldı.


EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 63)


1. Giriş


Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.


2. Yürürlükten kaldırılan tebliğler


Yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıda yer alan tebliğler bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.


1) 18/11/1972 tarihli ve 14365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 7).


2) 26/6/1974 tarihli ve 14927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 9).


3) 4/3/1998 tarihli ve 23276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20).


4) 22/5/1998 tarihli ve 23349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 21).


5) 27/10/1998 tarihli ve 23506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 23).


6) 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32).


7) 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39).


8) 29/7/2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40).


9) 20/3/2005 tarihli ve 25761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43).


Tebliğ olunur.