Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no: 73!

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no: 73!



2019 yılı inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...


İnşaat maliyet bedelleri, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yayınlandı. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 

Tebliğ kapsamında 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.”

Tebliğ olunur.

Cetvelde konut yapılarında uygulanacak inşaat maliyet bedelleri şu şekilde sıralandı:

Lüks İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 2757,63

Azami: 2940,71

Orta: 2849,17


Betonarme Karkas

Asgari: 1635,75

Azami: 11835,79

Orta: 1735,77


Yığma Kagir Bina

Asgari: 1341,59

Azami: 1383,39

Orta: 1362,49


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Ahşap Binalar

Asgari: 2184,90

Azami: 2408,44

Orta: 2296,67


Taş Duvarlı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-

Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-

Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


1. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 1822,71

Azami: 1966,55

Orta: 1894,63


Betonarme Karkas

Asgari: 1033,02

Azami: 1134,95

Orta: 1083,99


Yığma Kagir Bina

Asgari: 859,06

Azami: 906,10

Orta: 882,58


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 566,17

Azami: 593,62

Orta: 579,90


Ahşap Binalar

Asgari: 1405,63

Azami: 1578,87

Orta: 1492,25


Taş Duvarlı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


2. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 1209,52

Azami: 1332,37

Orta: 1270,95


Betonarme Karkas

Asgari: 661,57

Azami: 785,84

Orta: 723,71


Yığma Kagir Bina

Asgari: 562,20

Azami: 588,41

Orta: 575,31


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 398,84

Azami: 405,37

Orta: 402,11


Ahşap Binalar

Asgari: 907,45

Azami: 1039,51

Orta: 973,48


Taş Duvarlı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


3. Sınıf İnşaat


Çelik Karkas Bina

Asgari: 815,92

Azami: 907,45

Orta: 861,69


Betonarme Karkas

Asgari: 466,79

Azami: 558,28

Orta: 512,54


Yığma Kagir Bina

Asgari: 419,73

Azami: 436,76

Orta: 428,25


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 281,13

Azami: 286,35

Orta: 283,74


Ahşap Binalar

Asgari: 473,34

Azami: 502,12

Orta: 487,73


Taş Duvarlı Bina

Asgari: 235,33

Azami: 290,26

Orta: 262,80


Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: 134,72

Azami: 209,21

Orta: 171,97


Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Basit İnşaat


Çelik Karkas Bina

Asgari: 336,05

Azami: 409,25

Orta: 372,65


Betonarme Karkas

Asgari: 237,94

Azami: 336,05

Orta: 287,00


Yığma Kagir Bina

Asgari: 133,37

Azami: 138,59

Orta: 135,98


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 133,37

Azami: 138,59

Orta: 135,98


Ahşap Binalar

Asgari: 154,31

Azami: 185,62

Orta: 169,97


Taş Duvarlı Bina

Asgari: 94,11

Azami: 149,06

Orta: 121,59


Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: 81,04

Azami: 94,11

Orta: 87,58


Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: 64,10

Azami: 81,04

Orta: 72,57


2019 yılında 100 metrekarelik bir evin maliyeti ne kadar olacak?    


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com