Emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olur?

Emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olur?Emlak vergisinde mükellef taşınmaz malın sahibi oluyor. Eğer intifa hakkı sahibi varsa, emlak vergisi mükellefi o oluyor. Peki, emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olur? Emlak vergisi miras olarak kalır mı?


Emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olur?

Emlak vergisi, tüm gayrimenkuller için her sene belediyeye ödeniyor. Senede iki eşit taksit halinde verilebilen emlak vergisinde mükellef taşınmaz malın sahibi oluyor. Eğer intifa hakkı sahibi varsa, emlak vergisi mükellefi o oluyor. Her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler mükellef oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Peki, emlak vergisi mükellefinin ölümü halinde ne olur? Emlak vergisi miras olarak kalır mı?


Mükellefin ölümü halinde ne olacağı Bağımsız Denetimciler Odası tarafından şu şekilde açıklanıyor: "Ölen kişi ölümden önceki yılda emlak edinmişse (veya bu yılda muafiyeti sona ermişse veya sahibi olduğu emlakta 33 üncü maddede sayılan vergi değerini tadil eden değişiklikler olmuşsa) ölen tarafından beyannamesi verilmemiş bu işlem ve olaylara ilişkin emlak vergisi beyanı, normal beyan sürelerine üç ay eklenerek mirasçılar tarafından yerine getirilir ve bu beyana göre oluşan vergi müteakip yıldan başlayarak mirasçılarca ödenir. Bu ödeme muris adına yapılan tek ve son ödemedir. Çünkü ölüm yılını izleyen yıldan itibaren mirasçılar emlak vergisi mükellefi olurlar.


Yeni emlak edinimi veya 9 uncu maddedeki diğer mükellefiyet başlatan veya değiştiren haller, ölüm yılında olmuşsa, mirasçılar bunların beyanına ilişkin ölene ait vergisel ödevi yerine getirirler. Fakat mükellefiyet yeni başlayacaksa, ölene ait vergi doğması söz konusu olmaz. Çünkü ölüm yılında mükellefiyetin değişmesi halinde ölüm yılına ait emlak vergisini eski sahip ödemektedir. Ölüm yılında eski sahipten ölene, ölenden de mirasçılarına intikal olduğu için ölen kişi adına vergi doğmaz."20 soruda emlak vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com