25 / 03 / 2023

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021!

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021!

Türkiye sınırları içerisinde bulunan gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki emlak vergisi hangi tarihlerde ödenecek? İşte emlak vergisi ödeme tarihleri 2021...Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmazlar için emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca devam ediyor. Gayrimenkulü bulunan bir kişinin taşınmazını satana kadar düzenli olarak vergisini ödemesi gerekiyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması durumunda bu değişikliklerin neden olduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlangıç gösteriyor. 

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021!

2021 emlak vergisi hesabı

Emlak vergisi, tespit edilen gayrimenkul değeri üzerinden hesaplanıyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı şekilde uygulanıyor.

2020 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar kapsamında yapılacak.

2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 9,11/2=) yüzde 4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10) olarak tespit edildi.

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021!

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021 belli oldu. Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti Mart ayında, ikinci taksitleri ise Kasım ayında gerçekleşecek. Vergi mükelleflerinin bu tarihleri geçirmemesi gerekiyor.

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2021!

Emlak vergisi 2. taksit 2021!

Emlak vergisi hesaplama 2021!
Geri Dön