Emlak vergisi şartları 2017!

Emlak vergisi şartları 2017! Emlak vergisi şartları 2017!

Emlak vergisinden muaf olmak kanunen mümkün oluyor. Emlak vergisi muafiyet şartları 1319 sayılı kanun kapsamında yer alıyor. İşte emlak vergisi şartları 2017..


1970 yılından beri yürürlükte olan ve gayrimenkul sahipleri tarafından alınan emlak vergisi, her sene iki eşit taksit halinde, aynı tarihlerde ödeniyor. Vergiden kanunen muaf olmak da mümkün oluyor. Emlak vergisi şartları 1319 sayılı kanun kapsamında yer alıyor.


Kanunda "Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir." hükmü yer alıyor. Ancak aynı kanunun 8. maddesine göre geliri olmayan tek mesken sahipleri belli koşullarda vergi ödemelerinden muaf olabiliyor. Emlak vergisi şartları 2017 şu şekilde sıralanıyor:


Emlak vergisi muafiyet maddesi:

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Emlak vergisinden muaf olma şartları

Yukarıdaki madde gereğince, emlak vergisinden 200 metrekareden küçük tek meskene sahip olup emekliler de dahil geliri olmayan kimseler vergiden muaf oluyor. Ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler vergiden muaf tutuluyor. Muafiyetten yararlanılabilmesi için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com