Emlak vergisinde son 10 gün

Emlak vergisinde son 10 gün

Dikkat!!! Emlak Vergisi ödemelerinde son 10 güne girildi. Kasım ayının sonuna kadar, 20 milyon civarında vatandaşın, Emlak Vergisi ikinci taksitini ödemesi gerekiyor. Emlak Vergisi öderken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Vergi süresi içinde ödenmezse, geciken her ay için yüzde 2,5 oranında "gecikme zammı" alınıyor.

EMEKLİLER, İŞSİZLER VE EV HANIMLARI

Konutların vergisinde; emekliler, işsizler ve ev hanımları ile ilgili özel bir durum var.

Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 m2'yi aşmayan, bir tek konutu bulunan ve emekli aylığı dışında başka geliri bulunmayan emekliler ile herhangi bir geliri bulunmayan işsizler ve ev hanımları ile özürlüler "sıfır oranlı" emlak vergisine tabiler. Başka bir anlatımla, Emlak Vergisi ödemiyorlar.

Daha önce, sıfır oranlı emlak vergisi, her yıl için ayrı kararname çıkartılarak açıklanırdı. 2007 yılından itibaren, bu uygulamaya son verildi. Aksine bir düzenleme olmadığı sürece, yeni bir kararnameye gerek kalmaksızın; emekliler, işsizler ve ev hanımları ile özürlüler 2008 yılında da "sıfır oranlı" emlak vergisine tabi olacaklar (Bkz.29 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı).

Yukarıda belirtilen kişilerin, birden fazla konuta sahip olmaları durumunda, konutların tamamı için emlak vergisi ödemeleri gerekiyor.

BİZZAT OTURMA KOŞULU

Sıfır oranlı Emlak Vergisinden yararlanabilmek için, konutta bizzat oturma koşulu aranmıyor. Bu nedenle, sahip oldukları tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da (emekliler, işsizler, ev hanımları, özürlüler), gerekli koşulları taşımaları halinde, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilecekler (Bkz.Maliye Bakanlığı'nın, 31 Aralık 2003 Tarih ve 25333 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 38 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği).

YAZLIK EVLER

Konutta bizzat oturma zorunluluğunun olmaması, yazlık evler için geçerli değil. Belirli zamanlarda dinlenmek amacıyla kullanılan yazlık evler için, Emlak Vergisi ödenmesi gerekiyor.

Kişi tek yazlık eve sahip ve kirada oturuyor olsa da, yazlık evinde sürekli oturmadığı için Emlak Vergisi ödemek zorunda. Ancak, yazlık evlerde sürekli oturulması ve başka bir ev sahibi de olunmaması durumunda, diğer koşulların varlığı halinde, Emlak Vergisi ödenmez.

2007 yılında gayrimenkul satın alanlar

2007 yılında gayrimenkul satın alanların, bu yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye "Emlak Vergisi Bildirimi" vermeleri gerekiyor. Yıl sonuna üç aydan daha az süre kala, örneğin 20 Kasım 2007 tarihinde, gayrimenkul alınması durumunda, bildirim "üç ay içinde" yani 20 Şubat 2008'e kadar verilir.

2007 yılında gayrimenkul alanlar, 2007 yılı için Emlak Vergisi ödemezler. Ancak 2008 yılından itibaren, Emlak Vergisi ödemeleri gerekiyor.

Süresinde bildirim verilmemesi durumunda, emlak vergisi, cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınır.


ŞÜKRÜ KIZILOT

pus