Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi kuruldu!

Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi kuruldu! Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi kuruldu!

Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Erkan Yeşil tarafından kuruldu.Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Erkan Yeşil tarafından kuruldu.


Emm Mimarlık Organizasyon Limited Şirketi konusu: 

1) Yurt içinde ve dışında gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait: a) Barajlar, regulatörler, nehir ıslahı, sulama, drenaj, şehir kanalizasyon şebekeleri, limanlar, barınak ve iskeleler, köprüler, alt ve üst geçitler, yol ve demiryolları, tüneller, finikülerler, metrolar, hidrolik ve termik santraller, akaryakıt boru hatları, mekanik tesisler, rafineri tesisleri, hava alanları, su depoları, önemli binalar, ticari, sınai, zirai, turistik, askeri, eğitim, ulaştırma, bayındırlık ve hizmet yapılarının, mesleki işletmelerin idare binaları ile sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence binaları, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzerleri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar, eski eserler ve tarihi her türlü yapılar, mabetler, anıtlar, mozeleler, su kemerleri, bentler, surlar, tarihi köprülerin onarım ve restorasyonu ve benzeri işler, silolar, ikmal inşaat işleri, hafriyat işleri, dekorasyon işleri sair her türlü inşaat işlerini yapmak. b) Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, il Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşları ve özel sektörce yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüd ve proje işlerinin kontrolü, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerini yapmak. c) a ve b bendinde belirtilen tüm yapıların avan, kati uygulama, mimari ve tüm projelerinin taahhüdünü yüklenmek. 2) Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında kamu ve özel sektördeki her çeşit ihalelere katılmak ve taahhüt ettiği inşaatları başkalarına devretmek ve diğer usullerle müteahhide veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş vermek. 3) Şirket kendi parasıyla veya kat karşılığı almış olduğu arsalar üzerinde inşaatlar yaparak, kat irtifakı kurmak suretiyle diğer şahıs ve firmalara konut ve işyerleri şeklinde satar, kiralar yahut da bu şahıs ve firmaların gayrimenkullerini tamamen veya bağımsız bölümler halinde tamamı veya kısmen satımına, alımına emlakçilik yapmak suretiyle aracılık eder. Bu konuyla ilgili olarak tevhit, ifraz, taksim ve parselizasyon işleri yapar. 4) Her türlü elektronik eşya, beyaz eşya, ve mobilya alımı- satımı ile birlikte; İnşaat işleri ile ilgili her türlü makine, alet, edevat ve malzemenin ve inşaata yardımcı maddelerin, fayans, taş, mozaik, cephe kaplaması veya bina içi ve dışı düzenlemelerinde kullanılan ahşap, alüminyum ve diğer maddelerden mamul elemanlar imal etmek, hazır yapı elemanları, inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri, kapı, pencere, çerçeve, mutfak dolapları, boru radyatör gibi malzemeleri imal edecek, imalathane ve fabrika kurmak ve bunların mevzuat dahilin de yurt içinde distribütörlüğünü, mümessilliğini almak toptan ve perakende dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak. 5) Şirketin ihtiyacı olan her türlü taşıt aracının alınması, kiralanması, satılması, her türlü binek otoları, iş makineleri, inşaat yapımında kullanılan makine, vinç, iskele, kamyon gibi araç ve inşaat makinelerinin teçhizat ve gereçlerinin satın alınması, bunların çalıştırılıp devredilmesi, kiralanması, satılması üzerlerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunulması. 6) Aynı konularda çalışan herhangi bir şirketle birleşmek veya bir şirketi kısmen veya tamamen devralmak, herhangi bir şirketin hisse senedi ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın almak, bedellerini tahsil etmek, kurulacak şirketlere kurucu olarak girmek.. 7) Aynı konuda faaliyet gösteren yabancı firma ve sermaye ile müşterek çalışmak, iştigal konusuna giren konularda ortak tesisler kurmak, konusu ile ilgili yabancı firma ile sermayenin mümessilliğini yapmak, bedel mukabili ve bedelsiz çalışma konuları ile ilgili her türlü telif haklarını, patent, lisans, ticari ve fabrikasyon marka, model ve alamet-i farika, know-how, teknolojik imtiyaz ve hakları satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek veya aracılık yapmak kaydıyla devretmek, mühendislik ve müşavirlik yapmak, 8) Şirket gayesini gerçekleştirebilmek için her türlü taşıt ve araçları imarlı imarsız her türlü gayrimenkulü, kısmen veya tamamen satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, gerekirse her türlü kredileri, dahili ve harici finansman kurumlarından kullanabilir, borçlanma sözleşmeleri yapabilir. Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallarını ipotek ettirebilir. 9) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restaurant, otopark, su sporları tesisleri, aguapark, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme yeleri yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın almak. 10)Turistik amaçla yurt içinde ve yurt dışında moda, defile, müzik ve folklörle ilgili organizasyonları düzenlemek. 11) Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acenteleri yapmak, turizm büroları açmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında turistik acente ve irtibat büroları kurmak, mümessillikler almak, deniz ve uçak şirketleri ile işbirliği yapmak, kara, hava, deniz, taşıt ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. No:3A/143 ATAŞEHİR