10 / 08 / 2022

Emre Aykar: Türk müteahhitlerinin Cezayir'deki teminat mektubu sorunu çözülmeli!

Emre Aykar: Türk müteahhitlerinin Cezayir'deki teminat mektubu sorunu çözülmeli!

Türk müteahhitlerinin Cezayir'de teminat mektupları konusunda yaşadıkları soruna nihai çözüm bulunana kadar; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının kontr garantilerinin Cezayir devlet bankalarınca tanınmasını sağlayacak...Türk-Cezayir İş Konseyi Başkanı Türk-Cezayir İş Konseyi olarak irtibatta olduğumuz Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile İş Konseyi Ortak Toplantıları düzenlemenin yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması'mn imzalanması, Türk bankalarının teminat mektuplarının kabulü, iki ülke arasında vizelerin kaldırılması ve THTnin haftalık sefer sayısının artırılarak başkent Cezayir dışındaki şehirlere de uçma imkanının sağlanması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz lobi faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Özellikle Türk müteahhitlerinin Cezayir'de teminat mektupları konusunda yaşadıkları soruna nihai çözüm bulunana kadar; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının kontr garantilerinin Cezayir devlet bankalarınca tanınmasını sağlayarak, geçici de olsa rekabet gücümüzü korumamızın sağlanabileceğini her platformda dile getirdiğimizin altım çizmek istiyorum. Türkiye'nin Cezayir ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde 1994 yılından itibaren Türkiye'ye ithal edilmeye başlanan Cezayir doğalgazı, ikili ilişkilere önemli bir ivme kazandırmıştır. Öyle ki İş Konseyimizin kurulduğu 1990'lı yılların başından itibaren sürekli Türkiye lehine gelişen ikili ticaret hacmi, 1995 yılından sonra artan oranlarda Cezayir lehine bir trend kazanmıştır. 1999 yılında Cezayir'de ilk kez düzenlenen ve ardından düzenli olarak tekrarlanan Türk İhraç Ürünleri Fuarları ile İş Konseyi Ortak Toplantüarı'nın ihracatın dengeli bir yapıya kavuşturulması yolunda önemli katkı sağladığına inanıyorum. 


Ticaret hacmi sürekli artıyor Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi sürekli artış göstermektedir. Türkiye, Cezayir'in ithalatında 7'nci, ihracatında ise 8'inci sırada yer almaktadır. 

2010 yılında 3.78 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2011yılında4.18milyardolara, 2012 yılında ise 4.46 müyar dolara ulaştı. Cezayir, Türkiye'nin Afrika Kıtası'nda Mısır'dan sonra en fazla ticari ilişkisi olan 2'nciülke konumundadır. AyrıcaCezayir, Türkiye'nin doğalgaz ithalatında 4'üncü sıradayer almaktadır. Enerji tedarikimizin çeşitlenmesi bakımından Cezayir stratejik öneme sahiptir. 


Cezayir'e ihracatımızda ana sektörler otomotiv ana ve yan sanayi, makineler, kimyasal ürünler, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik ürünleri olurken; ithalatımız hidrokarbon ve bazı kimyevi maddelere dayanmaktadır. Bu da ticaretimizin tamamlayıcı ürünlerden oluştuğunu göstermektedir. İlişkilerimizin Cezayir'de artan yatırım ve müteahhitlik faaliyetlerimizin de etkisiyle olumlu seyredeceği kanaatindeyim. Özellikle Türkiye'deki KOBİ'ler için hedef pazar teşkil eden Cezayir'de petrokimya, gıda, fosfatyatırımı, balıkçılık ve gemi yapımı, inşaat malzemeleri gibi alanlarda iş birliğini artırmak için İş Konseyi olarak her türlü desteği veriyoruz. 

Yılda 60 milyar dolar ithalat yapan Cezayir, gıda ürünleri başta olmak üzere ihtiyaçlarım büyük ölçüde dışarıdan karşılamaktadır. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarethacmi 5 milyar dolarayaklaşmış olmakla birlikte yeterli değildir. Ticari ilişkilerin potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için Serbest Ticaret Anlaşması'mn imzalanarak, yürürlüğe girmesi ve doğrudan bankacüık ilişkilerinin tesis edilmesi gerekiyor. Cezayir,2001 yılından itibaren başlattığı yatırım programı çerçevesinde özellikle bayındırlık, konut ve sulama alanlarında yapılacak yatırımlara önemli kaynak ayırdı. 

Her ülkede olduğu gibi Cezayir'de yatırımlarda önemli destek ve teşvikler sunmaktadır. Yatırımın gerçekleştirilmesine doğrudan katkı sağlayan ekipmanların ithalatında gümrük vergisi ve KDV muafiyeti ile yatırım çerçevesinde gerçekleştirilen gayrimenkul alımlarında intikal vergisi muafiyeti, 10 yıl için kurumlar vergisi, gelir vergisi, götürü vergi, mesleki faaliyetlerden alman vergi ve arazi vergisi muafiyeti bu kapsamda sayılabilir. Ayrıca Yabancı Sermaye Mevzuatı kapsamında gelir ve sermaye transferi üe uluslararası tahkime başvurma imkanlarının garanti altına alınmış olması da önemli hususlardır. 


Altyapı yatırımlarına ayrılan kaynak 286 milyar dolar Cezayir, Türk iş adamları için müteahhitlik sektöründeki fırsatlarla ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar Türk firmalarının Cezayir'de üstlendikleri projelerin toplam değeri 7 milyar dolara ulaşmıştır. 


Dünya Özel Ek