26 / 05 / 2022

Energy Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Energy Mühendislik Enerji Verimliliği Danışmanlık Elektromek Site Yönetimi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenler'de 100 bin TL sermaye bedeli Ramazan Doğan tarafından kuruldu.Energy Mühendislik Enerji Verimliliği Danışmanlık Elektromek Site Yönetimi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenler'de 100 bin TL sermaye bedeli Ramazan Doğan tarafından kuruldu.

Energy Mühendislik Enerji Verimliliği Danışmanlık Elektromek Site Yönetimi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

a)Mühendislik: Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında jeolojik jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etudleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanmasi, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitişimli kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık, mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. b)Elektrik: Havaalanı, fabrikalar, binalar,oteller, konutlar, hastahaneler vb. tesis ve yapıların elektrik mekanik tesisat sistemlerinin yapılması, montajı ve kurulumu, periyodik ve arıza bakımlarının yapılması, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danişmanlık hizmetinin verilmesi, inşaatlarda altyapı ve üstyapı işlerinin, kablolama hizmetlerinin yapılmasi, taşeron firmalara yaptırılması. Konusu ile ilgili her türlü elektrik elektronik malzeme yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler alım satımı ile iştigal etmek. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, bu işler için gerekli organizasyonlar kurmak. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. Sabit ve degişken dirençler, sabit ve degişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu,uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülator ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. Her türlü şarjli ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. c)Enerji Yönetimi Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, d)İnşaat: Şirket faaliyeti ile ilgili olarak, inşaat türü işleri yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere; her türlü yerli ve yabancı kamu ve kuruluşlar ile, özel kurum ve kuruluşların inşaat taahhüt ve emlak işleri ile müteahhitlik, onarım vb. faaliyetini teknik, mekanik ve mühendislik tekniğine uygun olarak; mesken, bina, daire, apartman, dükkan, villa, kat karşılıgı inşaat, toplu konut, çelik yapı, arazi, depo, antrepo, fabrika, altyapı, yol, baraj, köprü, liman, okul, hastahane vb. her türlü Bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesis, işletme ile bunların inşasını, onarımını, alım ve satım ile taşeronluğunu yapmak. Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, şantiye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri, Her türlü inşaat malzemelerinin imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur, parke, mermer, sıhhi tesisat malzemeleri kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana, tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere, cam ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri uygulaması, imalatı ve satışı,Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi, her türlü PVC alüminyum,demir ve metal doğrama imal ve alım satımı, her türlü sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro ,eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin, ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek, bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sit .B10 N.10 Z/312 ESENLER