Enerji kimlik belgesiz bina satılamayacak!

Enerji kimlik belgesiz bina satılamayacak! Enerji kimlik belgesiz bina satılamayacak!

Enerji Kimlik Belgesi olmadan binaların alım satımı yapılamayacak. Enerjikimlikbelgesi.com Kurucu Ortaklarından Enerji Verimliliği Uzmanı Ilıcalı, 2 Mayıs'tan itibaren başlayacak zorunluluğun 2011 'den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.Türkiye’de 2 Mayıs 2017'den itibaren mevcut binalar için  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu başlıyor. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'negöre, sözkonusu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Enerjikimlikbelgesi.com’un yöneticilerinden Emre Ilıcalı, 2 Mayıs 2017 tarihinden başlayacak zorunluluğun 2011'den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.


Türkiye’de Enerji kimlik belgesi uygulaması zorunluluğunun 2011 yılında yeni binalar ve yeni projeler üzerinden başladığını hatırlatan Emre Ilıcalı, yeni binaların en az C sınıfı enerji kimlik belgesini almadığı taktirde yapı kullanma izin belgesi alamadığını açıkladı.


Mevcut Binalarda C Sınıfı Şart Değil!

Enerjikimlikbelgesi.com kurucu ortaklarından , Enerji Yöneticisi  Emre Ilıcalı, mevcut binalara ise EKB alması için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar süre tanındığını hatırlattı. Ilıcalı “Bina yöneticileri ve sahipleri için bu sürenin dolmasına 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Türkiye’de milyonlarca binanın hala EKB’si bulunmuyor”diye konuştu.


Hem Ülke Hem Bina kullanıcılarının Yararına Bir Uygulama

Enerji Kimlik Belgesi uygulamasıyla alım yapacak vatandaşın aldığı yapının enerji sınıfını 

bilerek yatırım yapacağını belirten Emre Ilıcalı,  EKB’nin yapının fiyatını da etkileyebileceğine dikkat çekti.


Emre Ilıcalı “Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji verimliliği sınıfını gösterecek. A'dan G'ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Buna göre örneğin A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip bir bina, enerji verimliliğinde en üst düzeyde olduğu için, kullanıcıları açısından daha az enerji faturası ödeyeceği, daha konforlu binalar anlamına gelecek. Bu nedenle diğer binalara göre kullanıcıları ve yatırımcıları için daha değerli binalar haline gelecek” diye konuştu.


Türkiye’de enerjinin yüzde 40’ının binalarda kullanıldığını, binalarda tüketilen enerjinin de yüzde 80'inin ısıtma-soğutma için harcandığını anlatan Emre Ilıcalı,  EKB zorunluluğunun ülke ekonomisinde enerji tasarrufunu amaçlayan bir uygulama olduğunu dile getirdi.


Hangi Özelliklere Göre EKB Veriliyor?

EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge. Bu belge ile A'dan G'ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor.Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini belirleyecek.


Her Belge 10 Yıl Geçerli

Enerji kimlik belgesi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uzman ve kuruluşlar tarafından verilmektedir.   Bünyesinde EKB uzmanları ve mühendislerin yer aldığı www.enerjikimlikbelgesi.com platformu üzerinden müracaat edenlere kısa sürede EKB verebildiklerini anlatan Emre Ilıcalı, Enerji Kimlik Belgelerinin düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olduğunu da söyledi.