Çukurova Balkon

Enerji verimliliğinde çıta atlamamız şart!

Enerji verimliliğinde çıta atlamamız şart! Enerji verimliliğinde çıta atlamamız şart!

"Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak, çağdaşlaşma yolunda istikrarlı adımlar atan ülkemizin hayati hamlesi olacaktır" diyen İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sektörel anlamda kaydedilen son gelişmeleri değerlendirdi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


"Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak, çağdaşlaşma yolunda istikrarlı adımlar atan ülkemizin hayati hamlesi olacaktır" diyen İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sektörel anlamda kaydedilen son gelişmeleri değerlendirdi. 


Avrupa, enerji ihtiyacının yüzde 51'ini ithal kaynaklardan karşılarken, Türkiye'de bu oran yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Ancak söz konusu oran, G20 içerisinde bulunan ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'yi yüzde 28 ile Hindistan ve yüzde 11 ile Çin'in takip ettiği ortaya çıkıyor. Veriler ışığında Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelerin, enerjide dışa bağımlılığı bir sorun olarak görmediğini ifade eden İZODER Yönetim Kurulu Başkam Tayfun Küçükoğlu, "Rekabetin devamlılığı için Türkiye'nin yöntem ile ulaşmak mümkün değil.


AB'DEKİ GİBİ PROGRAM GEREKİYOR

Öte yandan Tayfun Küçükoğlu; 2014 yılında 56 milyar dolar olarak bildirilen birincil enerji tüketiminin yüzde 37'sinin binalarda gerçekleştiğini vurguladı. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'inin de ısıtma ve soğutmaya gittiğini hatırlatan Küçükoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Çözüm için bir yandan hızlı geri ödeme potansiyeline sahip ısı yalıtımı için teşvik mekanizmaları oluşturulması, diğer yandan verimlilikte çıta atlaması şart" mesajım verdi. Artan enerji talebinin kontrol altında tutulması ve gelişime engel olmaması için tedbir gerektiğini söyleyen Küçükoğlu; "Rakamlar; ülkemizin enerji verimliliği anlamında alacağı çok yol olduğunu gösteriyor. Binalarda ısı yalıtımı ile sağlanabilecek yüzde 50 tasarruf, bu noktada atılması gereken en önemli ve en öncelikli adımdır" dedi. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki binaların ısı yalıtımlıya dönüştürülmesi halinde ülkenin toplam enerji faturasının yüzde 15 azaltılabileceğini gösteriyor. 


Üstelik bu tasarrufa; sanayi ve ulaşım sektörleri dahil olmak üzere, aynı yatırım maliyetine ve amortismana sahip başka hiçbir da ısı yalıtımı standartlarının AB ülkelerindeki gibi bir yalıtım derneği program dahilinde geliştirilmesi gerekiyor. Başbakanlık tarafından açıklanan 'Onuncu Kalkınma Planı' içerisinde yer alan 'Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı'nda; ısı yalıtım sektörüne ve ilgili kurumlara önemli görevler, sorumluluklar düşüyor. Eylem planı ile 2014-2018 sürecinde enerji yoğunluğunun yüzde 10 düşürülmesininn ve mevcut konut stoğunun önemli bir kısmında yalıtımın hedeflendiğini görüyoruz. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için bakanlıklar arası hızlı koordinasyon ve özel sektörle işbirliği şarttır. Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak; çağdaşlaşma yolunda istikrarlı adımlar atan ülkemizin hayati hamlesi olacaktır.''


Sabah ek