Enerjinin yüzde 20'si boşa gidiyor!

Enerjinin yüzde 20'si boşa gidiyor! Enerjinin yüzde 20'si boşa gidiyor!

Binalarda ısı yalıtım kurallarıyla ilgili standartlar, Resmi Gazete'de yayınlanmadığı için bir türlü uygulanamıyor. Bu durum enerji kullanımını arttırıyor. Uyarı, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği'nden (TGÜB) geldi.


Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) Teknik Komite Üyesi Makine Mühendisi Nuri Ertokat, "Binalarda ısı yalıtımı kuralları TS 825, 2013 Aralık ayından bu yana yayınlanmadığı için ülkemizde yüzde 20 enerji boşa gidiyor. Hem daha çok enerji tüketiyoruz hem de bir o kadar karbon emisyonunu ortama bırakarak çevrenin iyice kirlenmesine neden oluyoruz" dedi. 


Ertokat. ayrıca "Halen pek çok ısı yalıtım saptamasında 2008 Mayıs ayında yayınlanmış olan TS 825 kullanılmaktadır. 2013 Aralık tarihli TS 825 ele alındığında 2008 Mayıs tarihli TS 825'de bulunan yalıtım yaptırımların yüzde 20 civarında arttırılmış durumda olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı. 


2023 HEDEFİ ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 20 İNDİRMEK


Türkiye'de tüketilen enerji miktarının 2023'e gelindiğinde minimum yüzde 20 indirilmesinin hedeflendiğini belirten Ertokat, şöyle devam etti: 


"Bu hedefi yakalamak için yürürlükte bulunan hukuk metninin AB uygulamaları paralelinde yenilenmesi gerekmektedir. Böylece binaların kullanım amacına, binanın bulunduğu bölgenin iklim şartlarına, mimari tasarımına ve yürürlükte bulunan standartlara (TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) uygun inşa edilme durumuna göre maksimum enerji talebi belirlenecek ve söz konusu enerji karşılığı ortama salınacak maksimum karbon emisyon miktarı belirlenerek, sınır değerleri aşan projelere inşaat ruhsatı verilmeyecektir."


Enerji tüketimi ile ilgili tüm dünyada önlemler alındığına temas eden Nuri Ertokat, şunları kaydetti:


"İleri ülkelerin enerjinin tasarrufunda ortaya koyduğu duyarlılık malum. Neredeyse sıfır enerji tüketen binalar yapma gayretindeler. Fakat, maalesef ülkemizde yapılarda dahi ısı yalıtımına bağlı enerji verimliliğini temin etmek adına bile gerekli adımlar atılamamaktadır. Bu enerji sarfiyatı ve çevre kirliliğinin yanı sıra konut tüketicilerinin ısıl konforu gerilerde, sıhhatsiz yapılarda yaşamasına neden olmaktadır."


Adana Medya