Enka İnşaat 2018 bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Enka İnşaat 2018 bağımsız denetim şirketini seçiyor! Enka İnşaat 2018 bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Enka İnşaat ve Sanayi 2018 yılı bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi genel kurula sunacak...Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2018 yılı bağımsız denetim şirketi seçimi hakkında açıklama yaptı.

Enka İnşaat'ın 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Enka İnşaat'ın KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.