Enka İnşaat 2018'in ilk 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat 2018'in ilk 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!Enka İnşaat sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı...


Enka İnşaat ve Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı.

Enka İnşaat'ın sorumluluk beyanı:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
  
a)                  Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 13.08.2018 tarih ve 1037 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle düzenlenen altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolarının ve  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
b)        Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c)        Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın