Enka İnşaat faaliyet raporu

Enka İnşaat faaliyet raporu

ENKA İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Enka İnşaat faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı...

Enka İnşaat 2018'in ilk 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı...

Enka İnşaat 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Enka İnşaat 2017 faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Enka İşnaat 2017 faaliyet raporunu yayınladı.

Enka İnşaat 2016 faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Enka İnşaat 2016 faaliyet raporunu yayınladı.

Enka İnşaat yönetim kurulu üyelerini belirledi!

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. Enka İnşaat'ın ödemiş sermayesi 4 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

Enka İnşaat 2012 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat 2012 yılına ait faaliyet raporunu ve yönetim kurulu tarafından faaliyet raporuna ilişkin açıklamayı yayınladı...

Enka İnşaat 2011 yılında neler yaptı

Enka İnşaat, 2011 yılı faaliyet raporlarını yayınlarken diğer yandan da yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgileri www.enka.com adresinde açıkladı

Enka İnşaat 2011 yılı faaliyet raporunu açıkladı!

Enka İnşaat, 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arası faaliyet raporunu açıkladı

Enka İnşaat'tan 3 ayda 1.4 milyon TL'lik kar!

Enka İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Enka İnşaat'ın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'ye çıktı!

Enka İnşaat'ın denel kurul tescil sonuçlarının açıklanmasının ardından şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'ye çıktı.

Enka İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Enka İnşaat Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki ana kararlar alındı. Alınan kararların tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

Enka İnşaat'ın yönetim kurulu komitesi değişti!

Enka İnşaat'ın denetim komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Fatih Osman Tar'ın ve Mehmet Mete Başol'un seçilmelerine karar verildi. 

Enka İnşaat'ın kar payı stopaj oranı yüzde 35,714286!

Enka İnşaat, yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 2 milyar TL ner, 1 milyar 700 milyon TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt yüzde 35,714286 net yüzde 30,357143 olup stopaj oranı yüzde 15 uygulanacak.

Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışına onay!

Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışı kabul edilirken, genel kuruldan da onay geldi. 

Enka İnşaat'ın geri alım işlemi tamamlandı!

Enka İnşaat Yönetim Kurulu'nun geri alımlarla ilgili aldığı 7 Ağustos 2020 tarihli kararına istinaden yapılan alımlar tamamlandı.

Enka İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

Enka İnşaat, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.  

ENKA İnşaat'ın 2020 4. dönem geçici vergi beyanı yayınlandı!

ENKA İnşaat'ın geçici vergi beyannamesi ile verilen, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu yayınlandı. 

Enka İnşaat'ın ana sözleşmesinin 6'ncı maddesi değişti!

Enka İnşaat'ın ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için SPK'ya yapılan başvuru onaylandı.

Enka İnşaat'ın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'ye ulaştı!

Enka İnşaat'ın 12 Ocak 2021 tarihli kararına göre, 6 milyar TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı, 10 milyar TL'ye ulaştı. 

Enka İnşaat'ın sermaye tavanı 10 milyar TL'ye çıktı!

Enka İnşaat'ın 12 Ocak 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 6 milyar TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı, 10 milyar TL'ye çıkacak.

ENKA İnşaat'ın 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

ENKA İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Enka İnşaat faaliyet raporu Haberi

Enka İnşaat faaliyet raporu

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.  

ENKA İnşaat tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

ENKA İnşaat'ın KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 06.11.2020 tarih ve 1077 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle düzenlenen dokuz aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide...