Enka İnşaat 2012 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat 2012 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı!Enka İnşaat 2012 yılına ait faaliyet raporunu ve yönetim kurulu tarafından faaliyet raporuna ilişkin açıklamayı yayınladı...


Enka İnşaat tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


01/01/2012 - 31/12/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.        


YILLIK FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ:891 

KARAR SAYISI: 20.03.2013
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: XI, NO: 29 NUMARALI TEBLİĞİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIRa) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış 20.03.2013 tarih ve 891sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 2012 Yılı Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla, 

Fikret GÜLER    İlhan Gücüyener

(İcra Kurulu Üyesi)                 (Genel Müdür Yardımcısı)


Faaliyet raporu için tıklayın