Enka İnşaat 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Enka İnşaat 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!Enka İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.


Enka İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 9 aylık raporları hakkında açıklama yaptı.


Enka İnşaat, dönemine ait finansal tablolar, 1 Ocak 2017 - 30 Eylül 2017 ara döneminine ait faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını KAP'ta yayınladı.


Sorumluluk beyanı       
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
  
 a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 08.11.2017 tarih ve 1016 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle düzenlenen dokuz aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolarının ve  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  

 b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  
 c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,

 

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın