Enka İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Enka İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!Enka İnşaat Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki ana kararlar alındı. Alınan kararların tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 


Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Olağan Genel Kurul tescil bildirimi hakkında açıklama yaptı. 

Enka İnşaat Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki ana kararlar alındı. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edildi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan Tara ve Haluk Gerçek, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan Turgut, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete Başol ve Fatih Osman Tar seçildi.

- Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçildi. 

- Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edildi. 

- Yönetim Kurulu'na 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

Enka İnşaat'ın KAP açıklaması:
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

•2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.

•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.

•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu'na 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

Enka İnşaat 2020 yılı olağan genel kurul sonucu!