GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...


GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının tescili hakkında açıklama yaptı. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul Olağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılmış olup, 13 Mayıs 2020 tarihinde alınan kararla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimiz'in, 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, oylama sonuçları ve kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.

1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2019 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3. Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiş olup bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.500,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.750,00 TL olması kararlaştırılmıştır.

5. Şirket'in 2020 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

6. Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 125.000,00 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.

7. Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin aynen kabulüne karar verilmiştir.

1.dosya için tıklayın

2.dosya için tıklayın

3.dosya için tıklayın

4.dosya için tıklayın

5.dosya için tıklayın