Enka İnşaat 2011 yılında neler yaptı

Enka İnşaat 2011 yılında neler yaptıEnka İnşaat, 2011 yılı faaliyet raporlarını yayınlarken diğer yandan da yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgileri www.enka.com adresinde açıkladı


Enka İnşaat, 2011 yılı faaliyet raporlarını yayınlarken diğer yandan da yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgileri www.enka.com adresinde açıkladı. Verilen bilgiler şöyle:

Yönetim kurulu adayları bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında belirlenen Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin bilgiler internet sitemiz www.enka.com adresinde Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Gündemi başlığı altında yatımcıların bilgisine sunulmuştur.
 

31 Aralık 2011 İngilizce Konsolide Finansal Tablolar

Şirketimizin 31.12.2011 ana hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Faaliyet raporu için tıklayın

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com