11 / 08 / 2022

Eon Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Eon Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli'de Yalçın Kılınçarslan tarafından kuruldu.Eon Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli'de Yalçın Kılınçarslan tarafından kuruldu.

Eon Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Emlak Müşavirliği a-) Her türlü emlak , her türlü gayrimenkul ve siteler, plazalar, rezidanslar , marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuğunu yapmak, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, b-) Şirket veya başkası namına alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. c-) Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek . d-) Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. e-) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. f-) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak ve aracılık etmek. Bina Ve Site Yönetim Danışmanlığı a-) Toplu konut alanları , siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, plazalar , rezidanslar, ortak kullanım alanları ile toplu kompleks ve müstakil iş yerleri ve ticaret yerleri gibi her tür yaşam ve çalışma alanlarında yönetim hizmetleri vermek bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü proje, müşavirlik, organizasyon hizmetlerini vermek . b-) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili mevzuat veya yerine ikame edilebilecek mevzuatla getirilen mükellefiyetleri profesyonelce yapmak, tahmini işletme ve yatırım proje ve bütçelerini yapmak ve yürütmek, sakinlerinin ortak gider aidat avans payı ödemelerini borç ve alacaklarını işleyen sistemi oluşturmak hesap planına bağlı kanuni kayıtları tutmak. c-) Her tür yaşam ve çalışma alanlarının çevre düzenlemelerini yapmak, bu alanların su, elektrik, atık su, arıtma, yaya ve otoyolları gibi teknik altyapıları ile yeşil alan park, bahçe, oyun alanları, otopark, spor tesisleri ve benzeri ortak yapılarının bakım, onarım, temizlik hizmetlerini vermek. d-) Bu mahallere ait makine, tesis, teknik tesisat ve şebekeleri çalışır vaziyette teslim almak ve hizmete hazır halde bulundurmak işletilmelerini sağlamak personel eğitimini vermek ortak kullanım alanlarında bulunan alışveriş merkezi market park, otopark, okul, sağlık ve spor tesisi benzinlik ve diğer tesislerin amaçlarına uygun olarak işletilmelerini sağlamak ve bu hususta gerekli önlemleri almak. e-) Isı, sıhhi, gayri sıhhi sıcak, soğuk su, gaz, elektrik vs. dahil her türlü enerji tüketiminin aylık veya belli dönemler halinde ölçülmesi okunması hesaplanması kayıt edilmesi faturalanması düzenlenmesi ve ayarlanması hizmetlerinin verilmesi, bireysel ısı hesaplarının tutulmasına veya iş konut ve benzer komplekslerdeki ısı, su ve elektrik ve gaz hesaplarının birlikte tutulmasına ilişkin faturaların hazırlanması hizmetlerini vermek. f-) İşletme ve yönetimini üstlendiği toplu konut alanları, siteler, apartmanlar, müstakil konutlar, plazalar , rezidanslar , ortak kullanım alanları ile toplu kompleks ve müstakil iş ve ticaret yerleri gibi mahallerde her tür tadilat, tesisat, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili etüt, projelendirme, müşavirlik hizmeti vermek, bu projeleri uygulamak veya uygulatmak.