MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Mutalip Yavuzant ve Şahin Özant ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.

MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Mutalip Yavuzant ve Şahin Özant ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A. Yönetim Hizmetleri - Toplu Konut alanlarında,sitelerde, apartmanlarda, alış ver iş merkez-lerinde, residencelerde, plazalarda, iş merkezlerinde, her türlü konut ve ticaret merkezlerinde profesyonel yöneticilik, işletmecilik hizmetlerini Kat Mülkiyet Kanunu ile veya yerine ikame edebi lecek mevzuatla getirebilecek mükellefiyetleri profesyonel olarak yapmak. Bu tür faaliyetl erle ilgili olarak her türlü proje, işletme projesi, bütçe, yönetim planı, müşavirlik, organizasyon ile icrai işlemlerini yapmak. Bu konularla ilgili olarak personel eğitimi sağlamak, yönetim danışmanlığı konut ve işyerleri için alım-satım veya kiralama danışmanlığı yapmak. İşletmelerin, ortak donatı alanlarının (alışveriş merkezi, market, benzinlik, park, okul, cami vb.) sağlıklı ve verimli olarak amacına uygun kullanımının sağlan ması  için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve  gerektiğinde bunları taahhüt etmek. Söz konusu mekanların ge çici ve kesin kabullerini yapmak, konut ve işyeri teslim işlemlerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, ortak alanların kiralanması işlemlerini yapmak. -Söz konusu mekanlar ile yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel, resmi ve yarı resmi kuruluşların, belediyelerin, fabrikaların, resmi ve özel hastanelerin, okulların, otellerin; a) Her türlü personel ihtiyacını karşılamak. b) Temizlik hizmetlerini gerek kapıcılık esasına gerekse temizlik elemanı esasına dayalı ol arak ,yürütmek, bu amaçla personel alımları yapmak.  c) Her türlü günlük ihtiyaç olan çamaşır temizliği, kuru tem izleme, araç temizliği, ütü, daire temizliği, çilingir gibi hizmetleri yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. Bu hizmetlerle ilgili tesisler kurmak. d) Teknik bakım ve onarım (elektrik, su, doğalgaz, yangın, kalorifer, asansör, ısıtma, soğutma klima tesisatları vb.) hizmetlerin yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. e) Bahçe düzenlemesi, peyzaj vb. işlerini yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. f) Güvenliğini, güvenlik şirketlerinden eleman temin etmek suretiyle yürütmek. Taahhü tlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.   g) Her türlü iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, soka temizliği, çöp toplama hizmetlerin yapmak, çöp imha ve arıtma- ayıklama tesisleri kurmak, her t ürlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını alım ve satımını,  ithal ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. h) Haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı,  ithalatı ve ihracatı yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalel erine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. i) Her türlü peyzaj alanlarının,yeşil alanlarının yapım, bak ım ve korumalarını yapmak. Bu konuda ihtiyaç olan alet, maki ne, bitki, çim vb. üretimini, alım satımını, ithal ve ihracını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. j) Giydikleri ve giydirdikler tanıtıcı özel kıyafetlerle karışılmaksızın genel ve özel kolluk görev sahasına girmeksi zin çalıştırılan kişilere her ne suretle olursa olsun tabanca, job, kelepçe vs. taşıtmaksızm gözetim, denetim ve kontrollük hizmetlerini  yapmak. k) İş yasasının ilgili madde hükümleri gereğince değerlendirilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini vermek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her tür lü eğitim, danışmanlık, müşavirlik, proje, denetim, sertifikalandırma, risk analizi, ölçümleme ve  raporlama  hizmetlerini vermek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.   1) Süs havuzları ile açık ve kapalı yüzme havuzlarının hamam, sauna, fm hamamı, buhar odası gibi her türlü tesislerinin her türlü akımlarınyapılmasını  sağlamak. Buralarda bulunan her türlü  sosyal tesisin işletmesini yürütmek. Bu işlerle ilgili olarak personel   istihdam  etmek, Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine,  artırma ve eksiltmelerine katılmak.


MŞ Yapı İnşaat Emlak Turizm ve Yönetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2288 Sokak, 1E/16