Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayhan Kahrıman Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çetin Kahrıman Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.

Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayhan Kahrıman Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çetin Kahrıman Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 27 Nisan'da kuruldu. 


Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarını yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirketin amacına ulaşabilmesi için konusu ile ilgili olarak; a) Şirketin işleri için iç ve diş piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emlak ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. b) Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. c) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, bina ve inşaatlar yapmak devir ve ferağ etmek, gayrimenkul almak satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek ve gerekli teşvikleri almak. d) Şirketin amacı ile ilgili şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. e) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, kiralamak ve kiraya vermek. f) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlemlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. 


Er Mak İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi, 64/70.

pus