Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi, Yusuf Efe Aşkın, Rima Aşkın tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 1 Aralık'ta Silivri, Yeni Mahallesi, Ekol Sokak'ta kuruldu.


Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi, Yusuf Efe Aşkın, Rima Aşkın tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 1 Aralık'ta kuruldu. 


Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;Turizm yatırımları işletmeciliği ve pazarlaması işlemlerini yapmak bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında kara deniz hava nakil vasıtaları ile muntazam daimi ve tarifeli seferler tertiplemek turizm konusunda yayınlarda bulunmak, matbaalar ve yayınevleri tesis etmek, ettirmek, otel motel, tatil köyü lokanta, kamping dans salonları, klüp, kafeterya kır gazinosu çay bahçeleri ve plaj gibi tesisler kurmak ve işletmek, komisyon karşılığı hizmet vermek Konusu ile ilgili olarak, menkul ve gayrimenkullerle şahsi ve ayni haklar iktisap ve tasarruf etmek, ipotek, kefalet, teminat ve benzeri ayni hakları almak ve vermek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis ve tescil ettirmek, gerektiğinde fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları almak ve vermek arazi, arsa, bina fabrika türündeki gayrimenkulleri satın almak ve satmak, kiralamak ve kiraya vermek, taşınmazların bakım ve yönetim işleri ile uğraşmak, tapu ve kadastro müdürlükleri nezrinde ifraz ve tevhit parselasyon işlemlerini yapmak, ticari işletme rehin sözleşmesi yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan işler. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir: a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. ı. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. j. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. k. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. l. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Genel Kurul'ca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. 


Era Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi adres: Silivri, Yeni Mahallesi, Ekol Sokak, No:1.