13 / 08 / 2022

Erbay Trafik Otopark Yol Çizgi Ve Epoksi Uygulamaları İnşaat Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. kuruldu!


Erbay Trafik Otopark Yol Çizgi Ve Epoksi Uygulamaları İnşaat Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. bugün Tuzla'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Bayram Kapusuz tarafından kuruldu.Erbay Trafik Otopark Yol Çizgi Ve Epoksi Uygulamaları İnşaat Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. bugün Tuzla'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Bayram Kapusuz tarafından kuruldu.

Erbay Trafik Otopark Yol Çizgi Ve Epoksi Uygulamaları İnşaat Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. konusu:
1) Her nevi trafik, sinyalizasyon, taahhüt, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında özel ve kamuya ait yol, tünel, köprü, demiryolu, liman inşaatlarını, trafik işaretlemesi, trafik levhaları ve trafik emniyet malzemelerinin imali, satışı ve ticaretini yapmak. Şehircilik planlama, bayındırlık, ulaştırma ve taşeronluk işleri yapmak. Çarşı, işyeri, fabrika binaları ve sitelerin inşasını, alt yapı, üst yapı hafriyatı yol kaplamaları ve düzenlemesi, asfalt, ağaçlandırma, kazı hizmetleri yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında raylı sistemler de dahil olmak üzere her türlü karayolu alt ve üst yapıları ve araçlarının projelendirilmesi, etütlerinin yapılması, bakım ve onarımı, rehabilitasyonu ve mühendislik hizmetlerini yapmak. Yol çizgi işleri ile alakalı avm ve otoparklarının duvar, kolon, yol çizgi uygulamalarını, yönlendirmelerini ve trafik ekipmanlarını anahtar teslimi yapmak. 2) Her türlü yol çizgi işleri ve benzeri işler, bu işlerde kullanılan trafik levhaları, imalat ve montajını yapmak. Trafik işaretleri, yol çizgi boyaları imalatını yapmak. İmalatlarda kullanılan madde ve malzemeleri, makine tesis ve araçların alımı, satımı, taahhütü, ithalat ve ihracatı ve üretimini yapmak. Alt yapı yatırımları, ticari ve sinai hizmetler ile iştigal etmek. 3) Şirket, amaç ve konusuna giren yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir. Soğuk boya ve çift komponent soğuk plastik boyayı sprey olarak atabilen yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir. Termoplastik boya yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir, satabilir. ithalat ve ihracatını yapabilir. Boya ısıtma üniteli yol çizgi makinesinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapabilir. İhalelere girebilir, kiralayabilir ve satın aldıklarını kiraya verebilir. 4) Epoksi ve zemin kaplamaları, yalıtım malzemeleri ile ilgili bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, hammaddelerin imalatı, alımı, satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. 5) Her türlü boya ve boya malzemeleri, yapı kimyasalları, epoksi ve poliüretan bazlı malzemelerin alım, satım, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlama ve uygulama işlerini yapmak. 6) İnşaat ve yapı malzemeleri sektörüne giren bütün malzemelerin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, imalatını, ithalatını, ihracatını ve mümessilliğini yapmak. Konusu ile ilgili üretim tesislerini kurmak, kurulmuş olan tesisleri kiralamak, kiraya vermek. Konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve vasıta satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunların alınması ile ilgili yasaların tanıdığı her türlü teşvik ve imtiyazdan faydalanabilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü iç ve dış ticaret işi yapabilir. 7) Dekorasyon ile ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve çam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı ve çatı tadilat işleri yapmak. 8) Türkiye sınırları içinde ve ya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından gerçek ve ya tüzel kişiliklerden kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, pazarlık usulü ve ya başka şekilde ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve ya yaptırmak. 9) Şirket konusu ile ilgili lisans, patent ve marka gibi sınai haklarla (know-how) gibi fikri hakları satın alabilir ve satabilir. Bunları kendi hizmet amaçlarında kullanabilir. 10) Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, fabrika, okul, havalimanları, terminaller, tersane, metro, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, otoparklarının zemin, duvar, kolon yol çizgi uygulamalarını, yönlendirme işaretlerini yapmak. 11) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 12) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 13) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 14) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 15) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 16) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 17) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 18) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 19) ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.