18 / 08 / 2022

Erecek Mimarlık İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Erecek Mimarlık İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta Ali Devrim Can, Kerem Ulusoy, Özge Ferhatoğlu ve Mükerrem Duygu Aksan ortaklığında kuruldu.Erecek Mimarlık İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta Ali Devrim Can, Kerem Ulusoy, Özge Ferhatoğlu ve Mükerrem Duygu Aksan ortaklığında kuruldu.

Erecek Mimarlık İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirket amacını gerçekleştirmek için; a- Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapabilir, satabilir, kendi hesabına arazi ve arsalar alıp bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapabilir. c- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapar ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa ederek ve kiraya verebilir. d- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. e- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. f- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. g- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. h- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. i- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. j- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. k- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. l- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. m- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. n- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. o- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. p- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. r- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. s- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. ş-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. t-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. u-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. ü-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.