Erzurum'da 21 adet satılık arsa!

Erzurum'da 21 adet satılık arsa!Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum'da yer alan 21 adet arsayı satışa çıkardı.


Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum'da yer alan 21 adet arsayı satışa sundu. 
 

T.C.
ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
 Mülkiyeti Yakutiye Belediyemize ait Erzurum ili Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesinde kayıtlı bulunan ada ve parsel numaraları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

 

SIRA NOADA/
PARSEL
 
PAY/
PAYDA
İMAR DURUMUTAŞINMAZALAN
(m2)
 
(m2) BİRİM FİYATI
MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH/SAAT
 17396-61/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.458,586501.598.077,0047.942,3102/08/2021
10:00
 27396-71/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.350,348001.880.272,0056.408,1602/08/2021
11:00
 37396-81/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.418,078001.934.456,0058.033,6802/08/2021
14:00
 47396-91/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.427,488001.941.984,0058.259,5202/08/2021
15:00
 57396-101/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.422,228001.937.776,0058.133,2803/08/2021
10:00
 67396-111/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8 kat
2.458,786501.598.207,0047.946,2103/08/2021
11:00
 77396-121/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
2.471,216501.606.286,5048.188,6003/08/2021
14:00
 
 
 
87396-131/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
2.471,236501.606.299,5048.188,9903/08/2021
15:00
 
 
97398-81/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
1.914,306501.244.295,0037.328,8504/08/2021
10:00
 107398-91/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
1.933,046501.256.476,0037.694,2804/08/2021
11:00
 117398-101/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
1.926,406501.252.160,0037.564,8004/08/2021
14:00
 127400-91/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
2.194,416501.426.366,5042.791,0004/08/2021
15:00
 137400-101/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
1.855,356501.205.977,5036.179,3305/08/2021
10:00
 147400-111/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
1.491,25650969.312.,5029.079,3805/08/2021
11:00
 157400-121/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
2.611,187001.827.826,0054.834,7805/08/2021
14:00
 167400-131/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
2.598,207001.818.740,0054.562,2005/08/2021
15:00
 177393-61/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-4
3.200,555501.760.302,5052.809,0806/08/2021
10:00
  
 
 
SIRA NO
 
 
 
ADA/
PARSEL
 
 
 
PAY/
PAYDA
 
 
 
İMAR DURUMU
 
 
 
TAŞINMAZALAN
(m2)
 
 
 
(m2) BİRİM FİYATI
 
 
 
MUHAMMEN BEDEL (TL)
 
 
 
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
 
 
 
İHALE TARİH/SAAT
 187393-71/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-4
2.562,335501.409.281,5042.278,4506/08/2021
11:00
 197393-81/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-4
3.167,335501.742.031,5052.260,9506/08/2021
14:00
 207393-91/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-4
3.320,905501.826.495,0054.794,8506/08/2021
15:00
 217402-71/1Ticaret+
Konut Alanı
BL-8
5.026,508504.272.525,00128.175,7509.08.2021
14:00

 

Erzurum

 
 İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
  İhaleye katılmak isteyenlerin (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 sıra numaralı arsa satışları için) en geç 01/08/2021 tarihi saat 15:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 21 sıra numaralı arsa satışı için İhaleye katılmak isteyenlerin  en geç 09/08/2021 tarihi saat 10:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
  
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
                              
1. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
Kanuni ikametgah belgesi
Kimlik fotokopisi (Gerçek kişilerde kişiye ait,Tüzel kişilerde ise Şirket Müdürü veya Yetkilisine  ait )
Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir.)
Türkiye de tebligat için adres beyanı,
Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü
Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
Satış şartnamesinin 6/C maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
h)  Şirket olması halinde  Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi ile (2021 yılında alınmış) Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü  (Ortak girişim olması halinde              ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)
ı) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini  idareye vermek zorundadır.)
i) Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık  Servisinden 750,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar,
2. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
3. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.
   
İlan olunur.